Pomoc poprzez sztukę – Fundacja Feed Your Head

Pomoc poprzez sztukę – Fundacja Feed Your Head

”Wspieramy rozwój świadomości” – tak w trzech słowach mówią o swoich działaniach członkowie Fundacji Feed Your Head. Ich celem jest poszerzanie samoświadomości poprzez sztukę oraz pomoc osobom w kryzysie psychicznym. Jaka jeszcze misja przyświeca organizacji i dlaczego warto poznać jej działania?

Rozwój przez sztukę w Wielkopolsce

Wielkopolska Fundacja Feed Your Head powstała z inicjatywy Krzysztofa Gruszczyńskiego, który od początku jest prezesem jej zarządu. Plan założenia organizacji zrodził się już w 2015 roku, jednak jej rejestracja miała miejsce trzy lata później. W pierwszym zarządzie fundacji zasiedli Magdalena Piskorczyk, Aleksandra Hekert oraz Jędrzej Weber. Już od pierwszych dni jej funkcjonowania działacze wiedzieli, że ich projekty będą dotyczyły sztuki. Krok po kroku dołączali oni do niej kolejne elementy – m.in. psychologię czy filozofię. Jak mówi prezes organizacji:

W ten sposób narodziła się misja fundacji, by poprzez sztukę rozpatrywać pojęcie świadomości, która z reguły wchodzi w obszary rozważań psychologii czy filozofii.

Podstawowe narzędzia działań fundacji to kreacja, twórczość i sztuka. Według jej działaczy, pozwalają one na budowanie własnej tożsamości.

Obecnie Fundacja Feed Your Head pomaga również obywatelom Ukrainy. Regularne wyjazdy do Lwowa z potrzebnymi artykułami to z jej strony duże wsparcie. W serwisie Pomoc.pl działa także zbiórka funduszy założona przez organizację. Akcję na rzecz naszych sąsiadów może wesprzeć i udostępnić każdy.

Arteterapia dla dzieci i dorosłych

Główną misją Fundacji Feed Your Head jest poszerzanie samoświadomości za pomocą sztuki. Mowa przede wszystkim o szeroko rozumianych działaniach arteterapeutycznych. Według prezesa fundacji, terapia poprzez sztukę to jeden z najskuteczniejszych sposobów na walkę m.in. z kryzysem psychicznym. Arteterapia obejmuje głównie:

· plastykoterapię – wykorzystuje ona techniki plastyczne oraz kolory i korzysta z rozmaitych technik plastycznych;

· muzykoterapię – posługuje się ona muzyką i jej elementami oraz ich pozytywnym wpływem na ludzkie zdrowie;

· choreoterapię – inaczej nazywana terapią tańcem, wykorzystuje ona taniec oraz ogólnie rozumiany ruch w rytm muzyki;

· hortiterapię – polega ona na wykonywaniu prac związanych z utrzymaniem ogrodu oraz na ogólnym kontakcie z roślinnością;

· dendroterapię – zwana również drzewolecznictwem, wykorzystuje ona energię drzew, m.in. poprzez ich przytulanie i dotykanie.

Działania organizacji kierowane są zarówno do dorosłych odbiorców, jak i do dzieci oraz młodzieży. Jej członkowie współpracują z doświadczonymi arteterapeutami, terapeutami oraz artystami wszelakich sztuk. Według nich, sztuka nie tylko edukuje, ale również uwrażliwia i kształtuje społeczeństwo.

Piotr Gruszczyński

Wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym

Członkom Fundacji Feed Your Head zależy na tym, aby wspierać głównie osoby znajdujące się w kryzysie psychicznym. Poprzez arteterapię i różnego rodzaju inicjatywy, pomagają im oni odzyskać radość z życia i czerpać z niego jak najwięcej. Do wzmacniania kondycji psychicznej organizacja podchodzi w sposób holistyczny. Celem działaczy organizacji jest także zapobieganie uzależnieniom oraz pomoc osobom już uzależnionym. Fundacja jest miejscem, które wspiera poszukiwanie samego siebie i budowanie swojej tożsamości. Jej podopieczni mają też szansę na stworzenie nowych, wartościowych relacji. To przestrzeń dla wszystkich, którzy tęsknią za wsparciem i potrzebują kontaktu z osobami o podobnych pasjach.

Wydarzenia wolne od używek

Działacze organizacji kierują się zasadą, że wszystkie ludzkie narządy wzajemnie na siebie wpływają – należy więc dbać o cały organizm. Wydarzenia organizowane przez Fundację Feed Your Head są całkowicie wolne od używek.

Staramy się oddziaływać na zmysły poprzez sztukę – jak na przykład przez muzykę, wizualizacje, film czy zdrowe jedzenie.

– mówi Krzysztof Gruszczyński. Według członków organizacji, świadomość swoich zmysłów, emocji i potrzeb w różnych aspektach życia jest kluczowa. Jej pogłębianie prowadzi do osiągnięcia dojrzałości emocjonalnej, a tym samym – spełnienia w życiu. Sięgając po używki, nigdy nie jesteśmy do końca świadomi. Fundacja funkcjonuje w zgodzie z naturą, starając się traktować ją na równi z człowiekiem. Według jej działaczy, człowiek jest częścią natury, a nie jej władcą. Organizacja promuje na co dzień także wartości etyczne, takie jak dobro czy wzajemny szacunek. To miejsce stworzone dla osób, które cenią życie, zdrowie i otaczający ich świat.

Fundacja Feed Your Head

Eventy i festiwale w Poznaniu

Fundacja Feed Your Head organizuje rozmaite projekty warsztatowe, festiwalowe i cykliczne. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych wydarzeń jest twórczość. Fundacja jest inicjatorem m.in. eventów odbywających się w Poznaniu – np. Festiwalu „Pełni Zmysłów” czy Feed Your Head Festival. Inną ważną inicjatywą organizacji był audio-wizualny spektakl performatywny "Zwierzenia 2020”. Fundacja organizuje także Sylwester z sensem – event pełen muzyki i obrazów, które doskonale oddziałują na zmysły. Wydarzenia te pokazują naturalne drogi do równowagi, życia w zgodzie ze sobą oraz naturą. Celem eventów jest również rozwój świadomości przy rezygnacji z jakichkolwiek substancji psychoaktywnych.

Fundacja Feed Your Head w akcji

Działania pro-społeczne

Wielkopolska organizacja stara się aktywizować ludzi różnych pokoleń i łączyć te pokolenia we wspólnym działaniu. Jedno z działań pro-społecznych Fundacji Feed Your Head nosi nazwę „Bądź obecny”. To kampania społeczna na rzecz profilaktyki oraz higieny zdrowia psychicznego. „Przekaż dalej” to z kolei akcja zachęcająca społeczeństwo do wzajemnej uprzejmości. W obliczu wydarzeń w Ukrainie, fundacja zorganizowała również pokojowy manifest "Sztuka po wolność”. Idea jest prosta! Przechodnie biorący udział w happeningu malują obrazy w intencji wolności i pokoju na świecie. Wspólne tworzenie sztuki ma pomóc we wzajemnej integracji i zajrzeniu w głąb siebie. Uczestnicy manifestu mogą wyrazić swoje emocje oraz uczucia na płótnie. Stworzone przez nich dzieło zostanie wkrótce wylicytowane, a cały zysk Fundacja przeznaczy na rzecz obywateli Ukrainy i innych potrzebujących krajów. Wydarzenie odbyło się dotychczas w Poznaniu i Wrocławiu. Prezes fundacji planuje jednak jego organizację w kolejnych polskich miastach. Inicjatywy Fundacji Feed Your Head zwiększają świadomość, edukują i inspirują do zmian w życiu oraz sposobie postrzegania świata.

#SztukaPoWolność

Fundacja Feed Your Head to grupa inspirujących ludzi, których bez wątpienia warto poznać bliżej. Jeżeli utożsamiasz się z poglądami jej członków, możesz śmiało wesprzeć ich działania – m.in. przekazując darowiznę na zbiórkę. To z pewnością jedna z tych organizacji, o których warto mówić głośno!


  1. Autorami wykorzystanych zdjęć są: Zuza Chałupniczak, Patryk Szymkowiak, Giorgia Giudice.