Z czym na co dzień mierzą się osoby niepełnosprawne?

Z czym na co dzień mierzą się osoby niepełnosprawne?

W samej Polsce problem niepełnosprawności dotyka co najmniej kilku milionów ludzi. Osoby te każdego dnia mierzą się z trudnościami na wielu obszarach, bardzo często będąc niezrozumianymi przez innych. Z jakimi barierami muszą sobie one radzić i w jaki sposób możemy poprawić ich codzienność?

Bariery architektoniczne

Sporym problemem dla osób niepełnosprawnych, są liczne bariery architektoniczne. Brak podjazdów na wózki inwalidzkie, różnice poziomów w pomieszczeniach, zbyt wąskie drzwi, toalety publiczne niedostosowane do ich potrzeb, niedostępne muzea, opery i teatry– to tylko część z nich. Problemem jest też ilość miejsc parkingowych, oznaczonych kopertą. Jest ich za mało lub nagminnie są one zajmowane przez osoby zdrowe i sprawne. Niepełnosprawni bardzo często zostają pozbawieni możliwości załatwienia ważnych spraw, wyłącznie z powodu braku miejsca postojowego. Dla osoby z ograniczoną zdolnością do ruchu to naprawdę duży problem. Bariery architektoniczne sprawiają, że nierzadko całkowicie rezygnują one z wizyt w instytucjach publicznych i częstszych wyjść z domu. Obawiają się, że nie poradzą sobie w niedostosowanej do nich przestrzeni. Likwidacja barier architektonicznych jest niezwykle ważna, aby osoby niepełnosprawne mogły swobodniej poruszać się po mieście i jego ważnych punktach.

Jeżeli zauważasz podobny problem w swojej miejscowości, a zmiany nie są wprowadzane z powodu braku funduszy, możesz zorganizować w Internecie zbiórkę pieniędzy! Zgromadzone na niej środki mogłyby wówczas zostać przeznaczone na budowę podjazdów czy dostosowanie wszystkich podstawowych instytucji do potrzeb osób niesprawnych ruchowo.

Wykluczenie w społeczeństwie

Dużym problemem dla osób z niepełnosprawnościami jest również sposób, w jaki są one traktowane w społeczeństwie. Traktowanie z niższością i powielanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych sprawia, że często mają one bardzo niskie poczucie własnej wartości. Osoby te każdego dnia muszą mierzyć się także z ciekawskimi spojrzeniami bądź – wręcz odwrotnie – nagłym odwracaniem wzroku na ich widok. Ani jedno, ani drugie nie jest dla nich przyjemne. Jeżeli wykluczenie społeczne i brak zrozumienia ze strony społeczeństwa to ich codzienność, trudno się dziwić, że czują się one wyobcowane. Osoby niepełnosprawne nie są od nas gorsze i to właśnie w tym powinniśmy je każdego dnia utwierdzać.

mężczyzna na wózku inwalidzkim w parku

Pomijanie ich zdania

Problemem dla wielu osób niepełnosprawnych jest także założenie, że ich zdanie nie jest ważne. Bardzo często jest ono pomijane, gdyż według innych i tak nie mogą one podejmować własnych decyzji. To coś, nad czym każdego dnia powinniśmy pracować – niepełnosprawni zasługują na równe traktowanie, a rozmowa z nimi nie powinna różnić się od tej z osobami w pełni sprawnymi. Ludzie ci mają prawo do dyskusji, wyrażania uczuć oraz emocji i przedstawiania własnego zdania. Problematyczny jest również sposób, w jaki ludzie się do nich zwracają. Chorzy często zauważają, że rozmowa przypomina rozmowę… z dzieckiem – a przecież to społeczność, która również ma ambicje, dorosłe życie, plany na przyszłość. Osoby niepełnosprawne nie chcą zdrobnień i infantylizacji.

Trudności z otrzymaniem pracy

Niestety, w dzisiejszych czasach wciąż możemy spotkać się z postrzeganiem osób niepełnosprawnych jako niezdolnych do żadnej pracy. Jest to dla nich wyjątkowo krzywdzące. Wielu niepełnosprawnych przez lata bez skutku próbuje otrzymać wymarzone zatrudnienie, nawet pomimo zdobytego kierunkowego wykształcenia i szerokiej wiedzy. Ilość ofert pracy jest dla nich coraz mniejsza. Pracodawcy wolą nie zatrudniać osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, tłumacząc się nieprzystosowaną przestrzenią w biurze, brakiem specjalnego przeszkolenia i koniecznością wzięcia na siebie dodatkowych obowiązków. Według wielu pracodawców, pracownicy niepełnosprawni są pracownikami mniej wydajnymi. To kolejne bardzo błędne i krzywdzące postrzeganie osób, które zwyczajnie chciałyby móc pracować, jak ich znajomi i rozwijać w miejscu pracy swoje umiejętności.

Mniejsze szanse na spełnienie marzeń

Każdy z nas ma w życiu marzenia, na których spełnienie mocno liczy i do których wytrwale dąży, często przez długie lata. Dla wielu osób niepełnosprawnych przykry może być fakt, że nie są one w stanie spełnić swoich marzeń, tak jak robią to każdego dnia osoby zdrowe i sprawne. Ograniczenia ruchowe w znacznym stopniu oddalają ich od wielkich celów, a niemożność ich realizacji może być naprawdę frustrująca. Jeżeli tylko mamy możliwość pomocy osobie niepełnosprawnej w spełnieniu jakiegoś jej marzenia, na przykład poprzez organizację zbiórki – działajmy! Możemy sprawić, że na twarzy danego człowieka pojawi się uśmiech, a to wyjątkowo cenny widok.

dziewczyna na wózku inwalidzkim

Poczucie zależności od innych

Osobom niepełnosprawnym wykonanie pewnych podstawowych czynności sprawia znacznie większą trudność niż osobom zdrowym. Rzeczy takie, jak przygotowanie obiadu czy przejażdżka rowerowa, dla części z nich są fizycznie niemożliwe do wykonania. Taka niemoc sprawia, że osoby z niepełnosprawnościami czują się w pełni zależne od drugiego człowieka. Ważne, aby za każdym razem przypominać im o tym, jak dobrze radzą sobie z codziennością i innymi ważnymi czynnościami, które wykonują samodzielnie. Nie da się zaprzeczyć, że osoby niepełnosprawne często wyróżnia ogromna determinacja– zdrowi niejednokrotnie powinni brać z nich przykład i czerpać motywację do działania!

Osoby z niepełnosprawnościami codziennie mierzą się z barierami, które nie powinny mieć miejsca. Wykluczenie społeczne, problemy w poruszaniu się, niemożność otrzymania pracy… Możemy pomagać im na wiele sposobów – między innymi poprzez zmianę nastawienia, uśmiech czy prowadzenie zbiórek funduszy. Najważniejsze, abyśmy wszyscy traktowali się równo, niezależnie od stopnia sprawności i ogólnego zdrowia – bo przecież każdy zasługuje na szacunek.