NGO dzieciom - nie tylko w Dzień Dziecka

NGO dzieciom - nie tylko w Dzień Dziecka

Dzień Dziecka 2022 jest inny niż zwykle. W obliczu sytuacji za naszą wschodnią granicą, wiele dzieci musiało uciekać do naszego kraju przed wojną. Dziś myślimy też o dzieciach, które na codzień walczą z chorobami i doświadczają przemocy w rodzinach. Na szczęście w Polsce funkcjonuje wiele organizacji, wspierających najmłodszych – chorych, osieroconych, z rodzin przemocowych… Sprawdźmy, jakie organizacje pozarządowe udzielają pomocy dzieciom w potrzebie – nie tylko 1 czerwca, ale i w pozostałe dni w roku.

Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” z Warszawy

Jedną z organizacji działających na rzecz najmłodszych jest warszawska Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”. Zajmuje się ona głównie problemem przemocy oraz wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży. Fundacja prowadzi sieć Centrów Pomocy Dzieciom, w których pokrzywdzeni najmłodsi mogą uzyskać bezpłatną pomoc. Jej działacze wskazują również konkretne instytucje, do których należy się zgłaszać w sytuacji kryzysowej. Najczęściej ma to miejsce w przypadku podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone. Od 2018 roku organizacja obsługuje numer zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111. Bada ona również zjawisko przemocy w Polsce i edukuje specjalistów, którzy pracują z dziećmi na co dzień. Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” angażuje się również w tworzenie polskiego prawa i wprowadza Standardy Ochrony Dzieci. To program profilaktyki i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci przez osoby dorosłe. Ogólnopolskie konferencje i kampanie społeczne organizacji mają na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat problemu przemocy wobec dzieci.

dziewczynka z telefonem

Fundacja SiePomaga z Poznania

Od lat oferuje pomoc dzieciom (i nie tylko!) w kryzysie zdrowia. W tym roku z okazji Dnia Dziecka, zorganizowała akcję #DzisPracujeDlaDzieciakow. Jej celem jest wsparcie dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Każdy może wziąć udział w tym wydarzeniu. Wystarczy całą dzisiejszą dniówkę lub dowolną kwotę wpłacić pod adresem: siepomaga.pl/dzien-dziecka. Zebrana w ten sposób suma zostanie przeznaczona na pomoc psychologiczną dla dzieci. Fundacja SiePomaga jest częstym organizatorem tego typu inicjatyw, wspierających problemy najmłodszych.

#dzispracujedladzieciakow

Fundacja „Słonie na Balkonie” z Łodzi

Celem łódzkiej fundacji „Słonie na Balkonie” jest przede wszystkim troska o zdrowie psychiczne dzieci. Skupia się ona również na pomocy najmłodszym po różnego rodzaju traumach. W maju 2020 roku organizacja otworzyła Centrum Środowiskowej Opieki Psychologicznej dla Dzieci. Najmłodsi mogą otrzymać wsparcie psychologiczne zarówno przez telefon, jak i podczas spotkania ze specjalistą. Pod stałą opieką fundacji jest już ponad 360 dzieci, wymagających psychologicznego i psychiatrycznego nadzoru. Działalność „Słoni na Balkonie” znacząco zwiększa świadomość na temat depresji i problemów, z którymi borykają się dzieci. Program Pomocy Dzieciom po Traumie oraz bezpieczny oddział dla dzieci to dla najmłodszych duża szansa na poprawę jakości życia.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Warszawy

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci każdego dnia od ponad 100 lat otacza opieką 3000 dzieci w jednej z 56 placówek wsparcia dziennego. Powstało ono z inicjatywy pedagogów i lekarzy, w związku ze słabą opieką medyczną nad dziećmi i brakiem powszechnego dostępu do edukacji. Jego główną misją jest walka o podstawowe prawa najmłodszych. Niezależnie od koloru skóry, pochodzenia czy statusu finansowego rodziny, mogą oni liczyć na wsparcie jej działaczy. Jednym z głównych działań stowarzyszenia jest prowadzenie ośrodka adopcyjnego. Dzieci, których opiekunowie zrzekli się lub zostali pozbawieni praw rodzicielskich, mają szansę na kochającą rodzinę i ciepły dom. Ponadto, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci organizuje dla swoich podopiecznych wyjazdy rekreacyjno-turystyczne i rehabilitacyjne, półkolonie, dziecińce oraz kolonie.

Fundacja Przyjaciół Dzieci "Ariadna" z Warszawy

Warszawska Fundacja Przyjaciół Dzieci „Ariadna” codziennie ratuje życie i zdrowie dzieci, nastolatków i osób niepełnosprawnych. Jej działacze uczestniczą w wychowaniu najmłodszych i niosą pomoc osobom poszkodowanym przez wypadki losowe. Fundusze zgromadzone dzięki Darczyńcom organizacja przeznacza m.in. na leczenie, rehabilitację, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wózków czy aparatów wspomagających. Dzięki temu podopieczni fundacji mają szansę na godne życie i funkcjonowanie wśród rówieśników. Wychodząc naprzeciw potrzebom nastolatków, organizacja zrealizowała program „STOP depresja!”.

dziewczynka w gabinecie lekarskim

Fundacja „Zobacz mnie” z Wrocławia

Niesienie dzieciom realnej pomocy to główny cel fundacji „Zobacz mnie”. Jej podopieczni to m.in. dzieci w spektrum autyzmu, z zespołem Downa czy porażeniem mózgowym. Organizacja pomaga w znalezieniu środków na ich nierefundowane leczenie, np. eksperymentalne terapie czy leki. Ponadto, dzięki jej działaniom chore dzieci mają możliwość leczenia w specjalistycznych klinikach w Polsce i za granicą. Profilaktyka zdrowotna to kolejny obszar działań wrocławskiej fundacji. Działacze z „Zobacz mnie” wspierają również najmłodszych z niepełnosprawnościami, pomagając im odzyskać radość i wiarę w siebie. Zajęcia z artiterapii, ogrody dla niewidomych dzieci, warsztaty muzyczne dla niesłyszących najmłodszych… - to tylko część inicjatyw organizacji. Jej największą misją jest pomoc tym dzieciom, których nikt inny wcześniej nie dostrzegł.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” z Warszawy

Głównym celem Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” jest ratowanie zagrożonego życia najmłodszych i wsparcie w powrocie do zdrowia. Jej podopieczni to aż 40 000 dzieci – z chorobami nowotworowymi, wadami serca, zespołem Downa, autyzmem, porażeniem mózgowym, dystrofią mięśniową czy epilepsją. Środki otrzymane od Darczyńców fundacja przekazuje na ich leczenie, rehabilitację, zakup sprzętu medycznego czy lekarstw. Organizuje ona również warsztaty psychologiczne dla dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin. Ponadto, fundacja prowadzi w Warszawie trzy ośrodki rehabilitacyjne – Amicus, Biomicus i Cemicus. Ciekawą inicjatywą organizacji jest również Klucz Myszki Norki. Powstał on, aby integrować najmłodszych – zdrowych i z niepełnosprawnościami. Jego celem jest wyrównywanie szans pomiędzy dziećmi, m.in. w obszarze sportu czy edukacji.

twarz dziewczynki

Fundacja „Pomóżmy Dzieciom” z Warszawy

Warszawska fundacja „Pomóżmy Dzieciom” pomaga najmłodszym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Jednym z jej celów jest również umożliwienie im rozwoju intelektualnego oraz duchowego. Organizacja udziela wsparcia finansowego instytucjom, które zajmują się opieką nad dziećmi pokrzywdzonymi przez los. W zakres jej działań wchodzi również zakup środków trwałych, żywności czy podręczników, sponsorowanie stypendiów naukowych i finansowanie wyjazdów wypoczynkowych. Dzięki wsparciu fundacji „Pomóżmy Dzieciom” wiele noworodków i wcześniaków otrzymało także sprzęt medyczny wspomagający leczenie i ratujący życie. Ponadto, organizuje ona imprezy kulturalno-sportowe dla dzieci potrzebujących pomocy i oderwania od smutnej rzeczywistości.

dziecko siedzące na ławce

Fundacja „Mam Marzenie” z Krakowa

Fundacja „Mam Marzenie” powstała, aby spełniać marzenia dzieci w wieku 3-18 lat, cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Działacze organizacji pragną dostarczać chorym dzieciom i ich bliskim wrażeń, które choć na moment pozwolą im zapomnieć o bólu i szczerze się uśmiechnąć. Krakowska fundacja stale prowadzi akcje i wydarzenia charytatywne – dochód z nich przeznaczany jest właśnie na realizację marzeń chorych najmłodszych. To m.in. Ogólnopolski Dzień Marzeń, Koncert Magia Marzeń, Antykwariat Marzeń czy Wielka Gala Charytatywna. Szansa na spełnienie swojego marzenia daje dzieciom siłę do codziennej walki z nierównym przeciwnikiem, jakim jest choroba. Na chwilę obecną fundacji udało się spełnić marzenia niemal 10 tysięcy dziecięcych Podopiecznych!

Poszukując pomocy warto zrobić dobry przegląd instytucji i organizacji non-profit, które na co dzień wspierają dzieci. Warto również wiedzieć, czym zajmuje się rzecznik praw dziecka, bo być może w pierwszej kolejności należy zwrócić się właśnie do niego. Jeśli to Ty chcesz udzielić pomocy potrzebującym dzieciakom i zastanawiasz się, co na dzień dziecka chcieliby otrzymać Podopieczni wymienionych fundacji – wpłać darowiznę na rzecz instytucji lub załóż własną zbiórkę na pomoc dla nich. Wspólnie możemy sprawić, że w Dzień Dziecka 2022 uśmiechnie się znacznie więcej dzieci!