17 maja – Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci

17 maja – Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci

17 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci. Jego pomysłodawcą było stowarzyszenie Child Helpline International. Obecnie na całym świecie funkcjonuje aż 170 takich infolinii. Dzień ten poświęcony jest działaniom związanym z obsługą telefonów zaufania dla najmłodszych.

Numer zaufania dla dzieci i młodzieży

Ogólnopolski numer zaufania dla dzieci i młodzieży to 116 111. Ma on działać również w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Połączenie jest w tym przypadku całkowicie anonimowe i bezpłatne. Najmłodsi potrzebujący pomocy mogą dzwonić pod niego od godziny 12:00 do 2:00 w nocy przez siedem dni w tygodniu. W samym pierwszym tygodniu prowadzenia telefonu, konsultanci odebrali ponad 200 wiadomości i 1800 połączeń. Najczęściej telefony dotyczyły przypadków przemocy w domu. Od 2018 roku numer zaufania dla dzieci i młodzieży obsługuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. To największa polska organizacja, chroniąca dzieci przed krzywdzeniem. Wspiera ona najmłodszych, którzy doświadczyli przemocy fizycznej, psychicznej oraz seksualnej.

Jeżeli chcesz wesprzeć tę lub inną organizację pomocową dla dzieci, możesz w kilka minut założyć swoją zbiórkę. Inną opcją wsparcia jest również przekazanie darowizny bezpośrednio na konto lub zbiórkę fundacji.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Oprócz numeru 116 111, na linii telefonicznej działa również rzecznik praw dziecka. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12 – jest ponadto numerem interwencyjnym. Jeśli zatem dorosły zauważy zaniedbania lub problemy, np. u dzieci w sąsiedztwie, również może wykonać telefon. Dzwoniąc pod numer, dzieci mogą liczyć na wsparcie psychologiczne i prawne. Jest on czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 20:00. Jeśli jednak dziecko zadzwoni w późniejszych godzinach, specjalista oddzwoni do niego następnego dnia. Sprawy zgłaszane pod numerem Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka dotyczą najczęściej przemocy, problemów emocjonalnych, trudności w relacjach oraz tych, które wynikają z okresu dorastania.

dziewczynka z telefonem w ręku

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Dzieci, które potrzebują wsparcia w związku z przemocą w domu mogą dzwonić także na numer 801 120 002. To Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Jest on czynny przez całą dobę, a połączenia są w pełni anonimowe. Na prośbę dzwoniącego dziecka, konsultanci mogą zawiadomić o danej sytuacji policję. Pozostają oni również w kontakcie z placówkami zajmującymi się przemocą rodzinną. Celem psychologów i prawników obsługujących infolinię jest nie tylko pomoc dzieciom, które doświadczyły przemocy domowej. Jednym z obszarów wsparcia jest też edukacja w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy w rodzinie.

Infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli

Z myślą o dzieciach i młodzieży powstała również całodobowa, bezpłatna infolinia 800 080 222. Młodzi ludzie, którzy są ofiarami przemocy i agresji – zarówno w domu, jak i w szkole – mogą uzyskać pod tym numerem profesjonalną pomoc. Żadne trudności, z którymi borykają się dzieci, nie pozostają tu bez odpowiedzi. Poczucie przygnębienia i pustki, zaburzenia odżywiania, cyberprzemoc – to tematy, które również są poruszane podczas rozmów. Specjaliści, którzy rozmawiają z dziećmi to doświadczeni psychologowie, pedagodzy i prawnicy z Fundacji ITAKA. Są oni gotowi do niesienia pomocy najmłodszym w najbardziej kryzysowych sytuacjach. Oprócz dzieci i nastolatków, wsparcie mogą otrzymać również rodzice, nauczyciele i inni pedagodzy. Dotyczy to głównie opiekunów, którzy mają problemy z podopiecznymi w wieku dorastania.

nastolatka z telefonem

Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Dzieci dorastające w domach, gdzie ma miejsce przemoc fizyczna i psychiczna, mogą dzwonić również pod numer 800 120 226. To ogólnopolski Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jest on czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 15:30. Połączenie jest bezpłatne, a specjaliści obsługujący linię przekazują dzwoniącym informacje m.in. o „Niebieskiej Karcie".

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Komitet Ochrony Praw Dziecka to kolejna polska instytucja, której celem jest obrona praw dzieci. To pierwsza tego rodzaju organizacja w Europie Wschodniej. KOPD pomaga najmłodszym dotrzeć do specjalistów – psychologów, pedagogów czy prawników. Jego zadaniem jest ochrona dzieci przed krzywdą oraz naruszaniem ich interesów i praw. Oferta organizacji skierowana jest do rodzin i dzieci, będących ofiarami przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej. KOPD interweniuje także w sytuacji niewłaściwej opieki i zaniedbań. Ponadto, prowadzi on działalność kontrolną, profilaktyczną i szkoleniową-edukacyjną. Szerzenie świadomości na temat praw dziecka i przypadków ich naruszania to kolejny obszar działań organizacji.

Stowarzyszenie OPTA

Zaniedbane dzieci i nastolatkowie mogą otrzymać wsparcie również pod numerem Stowarzyszenia OPTA – 22 827 61 72. O pomoc mogą się tam zwrócić również najmłodsi, którzy doświadczyli przemocy seksualnej. Organizacja prowadzi konsultacje także z dziećmi, których rodzice nadużywają alkoholu. Jej główna misja to przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Stowarzyszenie OPTA jest pomysłodawcą wielu projektów – np. Kryzys czyli szansa czy Q Zmianie. Jego działacze zapewniają dzieciom i ich rodzicom wsparcie, psychoedukację i działania profilaktyczne. Ponadto, w niektórych sytuacjach świadczą oni też porady prawne. Organizacja prowadzi zarówno indywidualne, jak i grupowe spotkania dla dzieci i młodzieży.

Polskie instytucje pomocowe dla najmłodszych każdego dnia czynią wiele dobra. Dzięki ich działalności, dzieci i nastolatkowie odzyskują nadzieję na lepszą przyszłość. Jeżeli kiedykolwiek będziesz świadkiem przemocy – fizycznej lub emocjonalnej – wobec najmłodszych, zawsze interweniuj. Twoja reakcja może znacząco wpłynąć na dalsze losy dziecka. Możesz też wspierać organizacje chroniące dzieci i ich prawa, np. organizując zbiórkę. Dla Ciebie to kilka minut, dla tych dzieci – coś znacznie więcej!