Moc sprawcza organizacji pozarządowych

Moc sprawcza organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe zarówno w naszym kraju, jak i na całym świecie, mają niezwykle duże znaczenie. Gdyby ich zabrakło, wiele problemów społecznych pozostałoby bez odpowiedzi, a tysiące ludzi nie miałoby gdzie szukać pomocy. Co fundacje i stowarzyszenia dają społeczeństwu i dlaczego są tak ważne?

Czym są organizacje pozarządowe?

Organizacje pozarządowe, nazywane często trzecim sektorem, nie mają na celu osiągania zysków i nie podlegają administracji publicznej. Mogą to być zarówno podmioty o prawnej osobowości, ale również stowarzyszenia czy uniwersyteckie koła studenckie. Organizacje pozarządowe nie są częścią sektora finansów. Nie mogą mieć powiązań z publiczną władzą. Instytucje tego typu powstają, aby pomagać ludziom z problemami i działać dla całego społeczeństwa, na rzecz konkretnego interesu.

Stowarzyszenie a fundacja

Organizacjami pozarządowymi są różnego rodzaju stowarzyszenia i fundacje. Ich działalność jest bardzo podobna, jednak w świetle prawa mocno się one między sobą różnią. Stowarzyszenie to grupa osób, które łączą wspólne pasje oraz idee. Chcą oni wspólnie się rozwijać i zrealizować pewien mniejszy cel – nie ma on jednak większego znaczenia dla społeczeństwa. Członkowie stowarzyszenia działają niezarobkowo i niekomercyjnie. Fundację natomiast powołuje się w konkretnym celu społecznym, który będzie miał znaczenie dla gospodarki i dobra wspólnego. Zakłada ją fundator, a w celach rozwoju, fundacji przekazywany jest pewien majątek. Stowarzyszenie może działać wyłącznie na rzecz jego członków, z kolei głównym obszarem działania fundacji jest kultura, sztuka, gospodarka czy ochrona zdrowia – nie może ona przekazywać funduszy np. na rzecz fundatora. Jeśli zastanawiasz się, jak założyć fundację, musisz wiedzieć, że podstawą jest właśnie majątek, bez którego nie może ona funkcjonować. Jako fundator, podpisujesz akt notarialny, w którym zaznaczasz, jaki fundusz przekazujesz na utworzenie swojej fundacji. Niezależnie od tego, czy mówimy o stowarzyszeniu, czy fundacji – każda organizacja pozarządowa ma znaczenie!

kobieta w biurze

Udział obywateli w życiu publicznym

Dzięki różnego rodzaju fundacjom, społeczeństwo ma możliwość uczestniczenia w życiu publicznym. Organizacje pozarządowe w wielu przypadkach napędzają do zmian społecznych i dbają o nasze wspólne dobro – np. w temacie ochrony środowiska. Pozwalają również ludziom wyrażać własne zdanie i dzielić się poglądami, poprzez przynależność do konkretnych stowarzyszeń. Organizacje szukają innowacji i reprezentują także nasze interesy, prawa oraz potrzeby – w ostatnim czasie najbardziej widoczne są działania w imieniu mniejszości lub osób niepełnosprawnych. To wyjątkowo ważne funkcje – stowarzyszenia oraz fundacje dzięki swoim działaniom mogą znacząco zmienić los ludzi, zwierząt i całej naszej planety.

Ciekawe miejsca pracy

Wiele miejsc pracy w naszym kraju to właśnie stanowiska w organizacjach pozarządowych. W samym 2014 roku zatrudnionych na umowę o pracę było w tym sektorze aż 100 tysięcy obywateli – a to około 1% wszystkich osób zatrudnionych w narodowej gospodarce[1]. Fundacje i stowarzyszenia mają zatem duży wkład w PKB – zarówno w Polsce, jak również w krajach zagranicznych, gdzie wynik jest jeszcze wyższy. Organizacje te tworzą wyjątkowe miejsca pracy, które każdego dnia przynoszą pracownikom wiele satysfakcji. Jeśli natomiast pomyślimy o wolontariacie, pomimo, że jest on dobrowolny i bezpłatny, również przygotowuje do przyszłej pracy.

spotkanie z klientem

Usługi publiczne

Organizacjom pozarządowym zawdzięczać możemy również wiele usług społecznych. Jest to między innymi ochrona ludzkiego zdrowia oraz pomoc społeczna – ich założyciele prowadzą na terenie naszego kraju setki placówek dla osób potrzebujących. W ten sposób prowadzonych jest obecnie aż 85% domów dla bezdomnych i 36% wszystkich polskich hospicjów[2]. Ponadto, organizacje pozarządowe rozwijają obszar kultury, nauki oraz sportu – biorą czynny udział w organizacji wielu festiwali filmowych czy muzycznych, prowadzą szkoły i przedszkola oraz gminne organizacje sportowe dla najmłodszych.

Pomoc drugiemu, lepszy świat i szczęśliwsi ludzie

Dzięki wielu polskim fundacjom, życie tysięcy potrzebujących ludzi zmienia się na lepsze. Każdego dnia organizacje pozarządowe przekazują setki tysięcy złotych na kosztowne leczenie bardziej i mniej rzadkich chorób, leki, operacje, rehabilitacje... Powodują, że na twarzach wielu ludzi regularnie pojawia się uśmiech, a nadzieja na lepsze jutro budzi się tam, gdzie już dawno o niej zapomniano. Przykładowo, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, co roku gromadzi ogromne kwoty na ratowanie zdrowia oraz życia ludzi – zwłaszcza tych najmłodszych – i finansuje sprzęty do polskich szpitali. Fundacja Rak’n’Roll; Wygraj życie! lub Polskie Amazonki Ruch Społeczny skupiają się z kolei na problemie chorób nowotworowych. Dzięki takim stowarzyszeniom i fundacjom, do wielu miejsc niesiona jest nieoceniona pomoc, a świat staje się lepszy i pełen dobra.

Chcesz poruszyć problem ważny dla lokalnej społeczności lub całego kraju, tak, aby zainteresowało się nim wielu ludzi? Czujesz, że hejt skierowany w stronę mniejszości wpływa na Twoją psychikę? Potrzebujesz środków finansowych na leczenie lub rehabilitację i nie wiesz, gdzie szukać pomocy? Organizacje pozarządowe są właśnie dla Ciebie. Nie tylko dają nam one wiele usług społecznych i pozwalają uczestniczyć nam w życiu publicznym ale – przede wszystkim – działają na rzecz wspólnego dobra.


[1] [1] Marta Gumkowska, Alina Gałązka: Świat bez organizacji... jaki by był?, https://publicystyka.ngo.pl/swiat-bez-organizacji-jaki-by-byl.

[2] Marta Gumkowska, Alina Gałązka: Świat bez organizacji... jaki by był?, https://publicystyka.ngo.pl/swiat-bez-organizacji-jaki-by-byl.