Korzyści, jakie crowdfunding oferuje organizacjom pozarządowym

Korzyści, jakie crowdfunding oferuje organizacjom pozarządowym

Crowdfunding wiąże się z wieloma korzyściami dla organizacji non-profit. Liczba portali crowdfundingowych i zbiórek wzrasta z roku na rok, podobnie jak zainteresowanie taką formą gromadzenia funduszy. Co zatem finansowanie społecznościowe daje korzystającym z niego organizacjom?

Kilka słów o crowdfundingu

Mówiąc o korzyściach dla organizacji, jakie niesie za sobą crowdfunding, warto w kilku zdaniach przypomnieć, czym właściwie on jest. To forma finansowania działalności i projektów przez zgromadzoną wokół nich społeczność. Polega na wpłacaniu dobrowolnych darowizn – tych większych oraz symbolicznych – na zbiórki prowadzone przez daną osobę lub organizację. Z tej metody finansowania korzysta coraz więcej organizacji pozarządowych. Pozwala ona na rozwój działalności i realizację nowych przedsięwzięć – zazwyczaj dla wspólnego dobra społeczeństwa. Dzięki crowdfundingowi możliwa jest również pomoc osobom potrzebującym i budowanie więzi z Darczyńcami.

Szansa na rozwój działalności i finansowanie przedsięwzięć

Organizacje pozarządowe, korzystające z crowdfundingu, dzięki środkom od Darczyńców mogą rozwijać swoją działalność. Bardzo często jest to główne źródło funduszy fundacji i stowarzyszeń. Zgromadzone przy pomocy Darczyńców pieniądze umożliwiają realizację dużych przedsięwzięć, mających służyć większej grupie. Mowa m.in. o działaniach związanych z sektorem sportu, nauki i kultury. Z zebranych środków organizacje mogą finansować nowe miejsca rozwoju dla dzieci oraz młodzieży i organizować ciekawe eventy. Członkowie stowarzyszeń mają z kolei możliwość rozwijania swoich pasji i pokazywania ich światu. Bez istnienia portali crowdfundigowych wszystkie te organizacje mogłyby nie mieć takiej szansy.

spotkanie dwóch mężczyzn w biurze

Możliwość wspierania Podopiecznych

Dzięki finansowaniu społecznościowemu organizacje pozarządowe mają środki na ratowanie zdrowia i życia swoich Podopiecznych. Najczęściej każdy z nich posiada swoją własną zbiórkę, na którą można wpłacać dowolną sumę. To ludzie, którzy potrzebują pieniędzy na opłacenie leczenia bądź rehabilitacji, regularny zakup leków czy sfinansowanie kosztownej operacji – nierzadko za granicą. Pieniądze, które organizacje gromadzą dzięki crowdfundingowi, pomagają także w pokryciu codziennych kosztów i opłaceniu rachunków osobom ubogim. Finansowanie społecznościowe pozwala organizacjom non-profit pomagać w sytuacjach kryzysowych, jak pożar czy powódź. Zebrane fundusze umożliwiają gruntowne remonty, a niekiedy nawet odbudowę domu poszkodowanych osób. Gdyby nie darowizny Wspierających o naprawdę wielkich sercach, nie byłoby to możliwe. Nikt sam nie byłby w stanie uzbierać w trudnym życiowym momencie tak dużej kwoty.

Finanse na prowadzenie placówek

Crowdfunding daje organizacjom także możliwość prowadzenia placówek pomocy. Domy seniora, domy samotnej matki, domy dziecka, świetlice, schroniska dla osób w kryzysie bezdomności – wszystkie te ośrodki funkcjonują dzięki wpłatom Darczyńców. Fundusze gromadzone podczas zbiórek umożliwiają opłacanie rachunków, zakup żywności dla Podopiecznych czy wyposażenie placówek. Pozwalają one zapewnić jak najlepsze warunki do życia. Wielu potrzebujących ludzi, którzy trafiają do domów pomocy, zaczyna żyć w nich na nowo po długich miesiącach problemów. Organizacje pozarządowe zakładają coraz więcej tego typu placówek, korzystając właśnie z finansowania społecznościowego. Dzięki temu kolejne osoby potrzebujące dostają szansę na poprawę swojej codzienności.

kobiety przeglądają prezentację w komputerze

Kształtowanie relacji z Darczyńcami

Dzięki crowdfundingowi organizacje pozarządowe budują swoją więź ze Wspierającymi. Za pomocą zbiórek pokazują, jak działają dla dobra innych. Obserwując kolejne inicjatywy, odbiorcy widzą więc zaangażowanie danej organizacji i chcą jeszcze bardziej ją wspierać. Jeżeli zbiórki są organizowane ze szczerych intencji – czyli tak, jak robią to organizacje non-profit – każdy pragnie dołożyć swoją „cegiełkę”. Darczyńcy wpłacają datki z własnej woli. Sami pragną wspierać fundacje, bo wiedzą, ile dobra one czynią.

para ludzi przy stoliku

Jak zorganizować zbiórkę pieniędzy na rzecz organizacji non-profit?

Jeżeli chcesz wesprzeć organizację pozarządową w jej działaniu, zbiórkę pieniędzy zorganizujesz w kilku krokach. Na początku wybierz odpowiedni portal do crowdfundingu – wiarygodny i sprawdzony. Jeśli nie wiesz, jak założyć konto, na pewno znajdziesz na nim instrukcję. Zazwyczaj sama rejestracja zajmuje kilka minut i jest bardzo prosta. Kiedy już założysz konto, zacznij od sformułowania odpowiedniego opisu. Zaznacz w nim szczegółowo cel swojej akcji – dlaczego chcesz wesprzeć konkretną organizację. Opowiedz również o danej fundacji lub stowarzyszeniu. Jeśli chcesz założyć zbiórkę na rzecz konkretnego Podopiecznego, również przedstaw go Darczyńcom w kilku słowach. Ważnym elementem zbiórki są fotografie i filmy związane z jej celem – w tym przypadku z wybraną organizacją. Zwiększają one zaufanie odbiorców i mocniej na nich oddziałują. Po uruchomieniu akcji, pamiętaj o jej odpowiednim rozpowszechnieniu. Najlepiej użyć do tego Internetu – np. mediów społecznościowych czy poczty e-mail. Prawidłowe wypromowanie zbiórki to klucz do sukcesu. Dzięki Tobie dana organizacja może mieć szansę na rozwój! A jeśli nie chcesz zakładać zbiórki samodzielnie, możesz wesprzeć te, które są już przez fundację uruchomione.

Wiesz już, jak zorganizować zbiórkę pieniędzy, wspierającą wybraną organizację. Jeżeli jesteś członkiem takiej fundacji lub stowarzyszenia, również możesz zauważyć, ile korzyści przynosi crowdfunding. Ta forma finansowania to duża szansa na rozwój i jeszcze większe szerzenie dobra!