Jak można pomóc ofiarom klęsk żywiołowych?

Jak można pomóc ofiarom klęsk żywiołowych?

Żyjemy w świecie, gdzie bardzo dynamicznie zmienia się klimat naszej planety. Pogoda staje się nieprzewidywalna. Miejsca, w których do tej pory nie musiano radzić sobie z odśnieżaniem dróg, nagle zostają zasypane białym puchem po kolana. W zimnych dotąd zakątkach globu, temperatury zaczynają diametralnie rosnąć. Tego typu zawirowania klimatu doprowadzają do coraz częstszych powodzi i pożarów. Jesteśmy narażeni na groźne wiatry, trzęsienia ziemi i tsunami. Mimo zaawansowanej technologii, umożliwiającej przewidywanie pogody, nierzadko jesteśmy zaskakiwani. W teorii dobrze wiemy, jak zapobiegać powodziom, w praktyce staje się to coraz trudniejsze. W obliczu postępującego globalnego ocieplania klimatu jesteśmy zmuszeni coraz częściej radzić sobie z przykrymi konsekwencjami tego zjawiska. Bardzo ważne, aby skutecznie wspierać ofiary klęsk żywiołowych, których liczba rośnie z roku na rok.

Finansowanie społecznościowe

Wiele osób, słysząc o efektach ogromnego trzęsienia ziemi lub pożaru w sąsiedniej miejscowości, samodzielnie próbuje organizować pomoc. Najpowszechniejsze stają się wówczas zbiórki funduszy, które każdy może łatwo i szybko utworzyć. Uzbierane środki zostają przeznaczone na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla osób, które nierzadko straciły w katastrofie cały swój dobytek. Jeśli chcesz zorganizować pomoc dla powodzian lub ofiar pożaru, znajdź sprawdzony serwis crowdfundingowy i załóż zbiórkę. Udostępnij ją jak największej liczbie osób w mediach społecznościowych, tak by zwiększyć zasięg swojego komunikatu. Dzięki temu zyskasz nowe wpłaty.  Sporo organizacji i osób fizycznych decyduje się też na organizacje zrzutek prewencyjnych. Uzbierane środki zostaną przekazane na pomoc w zapobieganiu występowania tak dużych zniszczeń.

Wsparcie społeczności

Pomoc społeczeństwa w przypadku klęsk żywiołowych nie ogranicza się jedynie do zbiórek internetowych. Ze względu na bardzo dynamiczny rozwój technologii ten rodzaj wsparcia okazuje się bardzo wygodny. Nadal funkcjonuje jednak pomoc bardziej tradycyjna, np w postaci zbiórek odzieży, czy konwojów wody pitnej, dostarczanych bezpośrednio na miejsce. Tego typu inicjatywy są organizowane zazwyczaj przez mieszkańców okolicy, ale bywa też, że przez  inne państwa. Tak było, np w 1997 roku podczas Powodzi Tysiąclecia, która dotknęła poludniowo-zachodnią Polskę. Bardzo często całe społeczności zrzeszają się, aby wspólnie pomóc uprzątnąć pogorzelisko, czy gruzy zniszczonych przez wichurę domów.  

dwóch mężczyzn wypycha samochód z wody

Pomoc służb ratunkowych

W przypadku klęsk żywiołowych pierwsze na miejscu zdarzenia zazwyczaj są służby ratunkowe, które wykonują heroiczną pracę, aby pomóc ofiarom. Ich szybka reakcja i zdecydowane działania są w stanie zminimalizować negatywne skutki powodzi, czy pożaru. Pomoc straży pożarnej nie ogranicza się do ugaszenia ognia. Bardzo często wspierają miejsce wypadku również podczas porządków: wywozu gruzów czy popiołu oraz bezpośrednio przed np. usypując wały, chroniące przez zalaniem.

Pomoc rządowa i gminna

W sytuacjach wyjątkowych poszkodowani mogą liczyć na wsparcie państwa i jednostek samorządowych. Finansowe wsparcie można uzyskać w postaci zasiłków celowych. Jest też wiele projektów pomocowych, mających sfinansować np. działania przeciwpowodziowe. Najlepiej zorientować się w swojej gminie, co dokładnie możesz otrzymać.

Działania prewencyjne

Bardzo ważnym aspektem walki z klęskami żywiołowymi jest im przeciwdziałanie. Jak zapobiegać powodziom, czy huraganom? Nie na wszystko mamy wpływ, ale możemy, np. zabezpieczać tereny wysokiego ryzyka ich występowania. Obszary usytuowane w niższych partiach terenu trzeba odpowiednio zabezpieczać, aby minimalizować ryzyko zalewania podczas powodzi, znacząca jest też budowa zbiorników retencyjnych w pobliżu miast i dróg. W przypadku trzęsień ziemii zapobieganie ich skutkom polega głównie na odpowiednim projektowaniu konstrukcji obiektów budowlanych, tak by były one w stanie wytrzymać silne wstrząsy. W kontekście pożarów bardzo ważne jest dbanie o odpowiednie nawodnienie terenów leśnych, szczególnie narażonych na rozprzestrzenianie się ognia. Wszystko to i wiele innych działań ma zminimalizować skutki klęsk, których czasem nie mamy możliwości uniknąć.

Ochrona przyrody i klimatu

W ostatnim czasie stajemy się coraz bardziej świadomi negatywnych konsekwencji działań ludzkich, mających wpływ na planetę. Efekt cieplarniany, który jest wywołany m.in. produkcją przemysłową, wysoką emisją CO2, wycinaniem lasów i terenów zielonych, doprowadza do drastycznego ocieplania klimatu. Jesteśmy świadkami coraz częstszych anomalii pogodowych na świecie. W efekcie coraz cześciej powstają gigantyczne pożary, tornada, czy powodzie. Sami w ogromnej skali niszczymy środowisko, w którym żyjemy. Nieoceniona pomoc to zatem dbanie o naszą planetę. Co możemy zrobić?

  • częściej korzystać z transportu przyjaznego środowisku, np. roweru
  • ograniczyć spożywanie mięsa - jego produkcja powoduje ogromną emisję CO2
  • ograniczyć zużycie plastiku we własnym gospodarstwie
  • nie marnować wody
  • kupować w second handach, tym samym ograniczamy produkcję CO2, pochodzącą z produkcji odzieży

To zaledwie kilka rzeczy, które i tak mają spory wpływ na poprawę jakości środowiska.

there is no waste in nature

Edukacja

Wielu z nas nadal nie ma świadomości, jak wielki wpływ my sami mamy na powstawanie niszczących żywiołów. Bardzo ważna jest edukacja dzieci. Jeżeli wejdą one w dorosłość z odpowiednią wiedzą, jest nadzieja, że kolejne pokolenia nie powielą naszych błędów. Przekazujmy więc informacje i odpowiednie nawyki najmłodszym.

Sposobów na wsparcie osób, pokrzywdzonych w wyniku klęsk żywiołowych jest sporo. Może to być pomoc dla powodzian, poprzez zorganizowanie zbiórki funduszy;  zapewnienie opieki medycznej rannym w pożarze lub wsparcie psychologiczne dla rodzin jego ofiar. Cokolwiek zrobisz - będzie miało to ogromne znaczenie. Mimo wszystko wciąż największy potencjał pomocowy tkwi w prewencji i ochronie środowiska...