Jak fundacje mogą pozyskiwać fundusze na swoje działania i projekty?

Jak fundacje mogą pozyskiwać fundusze na swoje działania i projekty?

Fundusze, dzięki którym fundacje mogą rozwijać swoją działalność i realizować projekty, pochodzą z różnych źródeł. To nie tylko zbiórki i darowizny – możliwości jest znacznie więcej. Jak więc organizacje te pozyskują środki na swoje działania?

Internetowe zbiórki pieniędzy

Najczęściej kojarzymy fundacje z uruchamianymi w sieci zbiórkami funduszy. Dotyczą one zarówno konkretnych projektów i akcji, jak również poszczególnych Podopiecznych. To podstawowa metoda pozyskiwania środków finansowych przez tego typu organizacje. Przeciętny człowiek spędza obecnie w Internecie nawet kilka godzin dziennie. Dlatego właśnie zbieranie pieniędzy za pomocą internetowych zbiórek jest tak skuteczne. Internauci mogą wpłacać na nie dowolne kwoty – od symbolicznej złotówki po bardzo wysokie sumy. Co istotne, najczęściej nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów, a całość darowizny przekazywana jest fundacji. Zbiórki można również w prosty sposób rozpowszechniać w mediach społecznościowych. Daje to jeszcze większe szanse na zgromadzenie potrzebnych funduszy. Zazwyczaj Podopieczni mogą dzięki nim przejść kosztowne operacje ratujące życie czy rozpocząć dające nadzieję leczenie.

Jeden procent podatku

1 procent podatku to również częsty sposób pozyskiwania funduszy. Darczyńcy, będący osobami fizycznymi, mogą przekazywać 1% swojego podatku dochodowego. Specjalnie przeznaczona do tego sekcja deklaracji PIT umożliwia podatnikom wybór dowolnej fundacji, która otrzyma procent. Najczęściej każdy Podopieczny posiada swoją osobistą zbiórkę jednego procenta. Podczas wypełniania PIT-u, określa się więc również imię i nazwisko konkretnej osoby potrzebującej. Zgromadzone środki służą do opłacenia kosztownych rehabilitacji i leczenia czy niezbędnych lekarstw. Są one przeznaczane również na pokrycie bieżących kosztów życia codziennego czy zapłacenie comiesięcznych rachunków.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Fundacje mogą prowadzić również działalność gospodarczą, służącą realizacji celów – pozwala na to prawo. Nie może ona jednak dominować nad działalnością statutową. Działalność gospodarcza to działalność uboczna, ale fundacja może przeznaczać zysk ze sprzedaży usług i towarów na swoje działania. Możliwość sprzedawania swoich produktów oraz usług pozwala na pozyskiwanie funduszy, niezbędnych do rozwoju i realizowania działań statutowych. Dzięki temu fundacja staje się mniej zależna od darowizn Wspierających czy dotacji z zewnątrz. Każda fundacja, która postanowi prowadzić działalność gospodarczą, jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, w Krajowym Rejestrze Sądowym.

mężczyzna przy komputerze

Działalność odpłatna

Każda funkcjonująca na terenie Polski fundacja ma prawo prowadzić również działalność odpłatną. Warto zaznaczyć, że nie jest ona tym samym co działalność gospodarcza. Co ważne, jej prowadzenie nie jest przeszkodzą podczas starania się o dotacje. Przychody uzyskane przez fundację z odpłatnych działań, może ona przeznaczyć np. na wkład własny do projektów finansowanych z dotacji. Jednym z warunków prowadzenia działalności odpłatnej jest to, że przychody nie mogą być większe niż koszty. Fundacja ma więc możliwość pozyskiwania środków na finansowanie projektów bez rejestrowania działalności gospodarczej.

Dotacje

Realizacja projektów fundacji jest możliwa również dzięki funduszom z dotacji. Te mogą pochodzić z różnych źródeł – ze środków publicznych lub prywatnych. Pierwsze z nich są regulowane w ustawie i mogą być przeznaczone na realizowanie celów publicznych. Pieniądze przekazują wówczas fundacjom administracje rządowe bądź samorządowe. Dotacje ze środków prywatnych to z kolei  fundusze przyznawane danej fundacji przez osoby prywatne, firmy lub fundacje grantodawcze. Dotacje na realizację celów publicznych pomagają fundacjom w finalizowaniu wielu projektów, mających pomóc potrzebującym. Ze środków tych nie może być opłacana działalność gospodarcza fundacji.

Fundusze od sponsorów

Kolejnym sposobem pozyskiwania funduszy przez fundacje jest sponsoring. Sponsor danej organizacji przekazuje jej środki finansowe, które pomagają w realizacji jej misji oraz celów. Wiąże się to z obustronnymi korzyściami. Sponsor zyskuje bowiem reklamę swojej firmy i jego rozpoznawalność na rynku się zwiększa. Tego typu forma gromadzenia środków pomaga budować pozytywne skojarzenia z fundacją oraz sponsorem. Sponsorzy bardzo często wspierają również akcje społeczne, prowadzone przez fundacje – zazwyczaj ich logo i nazwa firmy widnieje na plakatach czy ulotkach. Pieniądze przekazywane fundacjom przez partnerów pomagają także utrzymać placówki dla osób potrzebujących, np. domy dziecka czy domy opieki. Pomoc finansowa od sponsora może mieć charakter długofalowy bądź jednorazowy. Współpraca przebiega sprawnie, jeżeli zarówno fundacja, jak i sponsor, wyznają podobne wartości.

sponsorzy

Eventy charytatywne

Fundacje mogą pozyskiwać fundusze na swoje działania także poprzez organizację charytatywnych eventów. Najczęściej są to maratony biegowe, koncerty czy festiwale z loteriami. Środki finansowe pozyskiwane są ze sprzedaży biletów bądź z zakupionych podczas wydarzeń przekąsek i gadżetów. Bardzo często jedzenie przygotowują wówczas wolontariusze z rodzinami, a nie branża gastronomiczna. Tego rodzaju akcje zazwyczaj przyciągają wielu mieszkańców, co przekłada się na ilość darowizn. Jeżeli są to duże eventy, zwracają one również uwagę mediów. Gwarantuje to fundacji jeszcze większy rozgłos. Zebrane podczas wydarzeń charytatywnych pieniądze pomagają finansować kolejne projekty bądź wspierać Podopiecznych.

event charytatywny

Stacjonarne zbiórki funduszy i darów rzeczowych

Oprócz zbiórek internetowych, fundacje bardzo często prowadzą je również stacjonarnie. To nie tylko akcje zbierania funduszy, ale również darów rzeczowych czy żywności. Często, np. w okresie przedświątecznym, możemy spotkać w marketach wolontariuszy z puszkami bądź koszami na konkretne produkty. Zbierane są wówczas niezbędne artykuły spożywcze z dłuższą datą ważności, jak makarony, mąki, płatki, napoje czy słodycze dla dzieci. Zbiórki dotyczą także artykułów higieny osobistej, odzieży czy zabawek. Nie są to bezpośrednio środki finansowe, jednak również stanowią wsparcie materialne. Akcje rozgłaszane są w sieci oraz na plakatach – tak, aby dowiedziała się o nich jak największa społeczność. Bardzo często dary rzeczowe można przynosić też bezpośrednio do siedziby fundacji lub do innego punktu w danej okolicy. Dzięki pomocy Darczyńców, Podopieczni fundacji zyskują szansę na lepsze życie.

Reklama fundacji w celu pozyskania Darczyńców

Jak się reklamować, aby pozyskać nowych Wspierających i gromadzić fundusze na rzecz Podopiecznych? Jedną z najlepszych metod jest wykorzystanie mediów społecznościowych i ich dużych zasięgów. Najważniejszą zasadą jest regularna aktywność działaczy fundacji – bez niej o zbiórkach i projektach nie dowie się wiele osób. Posty, Stories, interakcja z odbiorcami – to podstawa! Zbiórki oraz działalność fundacji warto promować za pomocą filmów publikowanych w sieci. Dobrym sposobem jest także e-mail marketing i skorzystanie z pomocy influencerów. Wykupione reklamy, pojawiające się w różnych punktach ekranu, również są skutecznym narzędziem promocji. Reklama fundacji może odbywać się również poza Internetem. Wszelkiego rodzaju plakaty, ulotki i banery to świetna metoda offline na dotarcie do kolejnych osób. Jeżeli dana fundacja cały czas prężnie działa, samą swoją aktywnością przyciągnie kolejnych Darczyńców.

Jak widać, sposobów na pozyskiwanie środków przez fundacje jest wiele. Faktem jest, że duże znaczenie mają darowizny od dobrych ludzi. Gdyby nie oni, wiele z tych organizacji mogłoby nie funkcjonować tak dobrze. Jeżeli więc tylko mamy możliwość przekazać symboliczną kwotę, 1 procent podatku czy żywność dla ubogich – nie zastanawiajmy się. Nasz gest może znacząco wpłynąć na jakość czyjegoś życia! Pomagajmy – nie tylko w okresie świątecznym, ale przez cały rok.