Fundacje, działające na rzecz zwierząt

Fundacje, działające na rzecz zwierząt

Każdego miesiąca miliony zwierząt – zarówno w Polsce, jak i na całym świecie – pozostają bez schronienia. Pozbawione dostępu do żywności i wody, błąkają się po ulicach, szukając domu i ludzkiego ciepła. Wiele z nich jest również źle traktowanych i zaniedbywanych przez właścicieli. Fundacje działające na rzecz skrzywdzonych zwierząt codziennie ratują setki psów, kotów i innych stworzeń potrzebujących opieki – poznaj kilka takich miejsc i pomóż im funkcjonować, stając się Wspierającym lub wolontariuszem!

Jak możesz pomóc fundacji?

Fundacje działające na rzecz zwierząt to organizacje prowadzone przez ludzi o wielkich sercach. Udzielają oni porzuconym zwierzętom schronienia, pomagają w powrocie do zdrowia, dbają, szukają właścicieli i przede wszystkim… bezgranicznie kochają. Warto zauważyć, że każda taka fundacja dla zwierząt istnieje w dużej mierze dzięki wsparciu Darczyńców oraz działaniom wolontariuszy. To właśnie połączenie sił członków organizacji z siłami Wspierających skutkuje możliwością okazywania pomocy wszystkim skrzywdzonym, opuszczonym i zaniedbanym zwierzętom. Jeżeli chcesz przyczynić się do ratowania naszych zwierzęcych przyjaciół oraz poprawy ich losu, zaangażuj się w zbiórki organizowane przez fundacje. Możesz również sam uruchomić zbiórkę na rzecz znanej Ci fundacji lub konkretnego „milusińskiego”. Niektóre fundacje umożliwiają także przekazanie 1% podatku na rzecz ich podopiecznych. Jeśli znalazłeś zwierzę, które potrzebuje pomocy bądź od pewnego czasu błąka się po okolicy, skontaktuj się z fundacją, weterynarzem lub odpowiednimi służbami – każdą sytuację zagrożenia zdrowia czy życia zwierzęcia możesz zgłosić bez najmniejszych obaw. Być może właśnie dzięki Tobie otrzyma ono szansę na nowe, lepsze życie.

Fundacja Viva! Akcja dla zwierząt

Jedną z najbardziej znanych w Polsce organizacji jest Fundacja Viva! Akcja dla zwierząt. Jej głównym celem jest walka o poprawę losu zwierząt skrzywdzonych przez człowieka, ich ochrona oraz działalność naukowo-edukacyjna. Działania fundacji skupiają się na interwencji w przypadku złego traktowania zwierząt, prowadzeniu spraw w sądach oraz propagowaniu adopcji. Fundacja Viva! prowadzi również schronisko, zajmuje się pomocą finansową i organizuje ogólnopolskie kampanie, np. Cyrk bez zwierząt, Stopklatka, Ratuj konie. Współpracując z odpowiednimi organami władzy oraz firmami, założyciele i wolontariusze fundacji realizują swoje działania na ogromną skalę, dążąc do eliminacji zjawiska okrucieństwa wobec zwierząt.

szczeniak w schronisku

Ogólnopolska Fundacja dla Zwierząt – Wrocław

Działająca we Wrocławiu Ogólnopolska Fundacja dla Zwierząt to kolejna organizacja, której nie jest obojętny los zwierząt. Początkowo zajmowała się ona pomocą kucykom, z czasem jednak pod skrzydłami OFdZ znalazły się koty, psy oraz inne zwierzęta domowe i gospodarskie. Fundacja nie tylko prowadzi własną działalność, ale i wspiera inicjatywy innych polskich organizacji czy schronisk. Jej działania opierają się na opiece nad zwierzętami, obejmującej również leczenie, prowadzeniu kampanii informacyjnych oraz edukowaniu najmłodszych. Chcąc pomóc Ogólnopolskiej Fundacji dla Zwierząt, oprócz wpłacania darowizn czy wolontariatu, można również adoptować zwierzę znajdujące się pod jej opieką – zarówno dając mu dom, jak i zostając opiekunem wirtualnym.

Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE – Lublin

Kolejnym miejscem wartym uwagi jest Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE, założona w Lublinie. Każdego dnia zajmuje się ona ratowaniem maltretowanych, zaniedbywanych przez lata zwierząt – jest to główny cel Patrolu Interwencyjnego. Działacze fundacji to m.in. Inspektorzy ds. Ochrony Zwierząt – z pomocą służb i innych doświadczonych osób ratują zwierzęta żyjące w zatrważających warunkach i ujawniają sprawców takiego traktowania. Celem Fundacji EX LEGE jest działanie na rzecz ochrony zwierząt i ogólnie pojętej ekologii, humanitarnego traktowania tych stworzeń, a także propagowanie ochrony zwierząt dzikich. Fundacja walcząca o prawa zwierząt, prowadzi również azyle, edukuje dzieci oraz młodzież i wspiera działania mające zapobiegać bezdomności zwierząt, np. sterylizację czy kastrację.

psy w schronisku

Fundacja Czarna Owca Pana Kota – Kraków

Czarna Owca Pana Kota to krakowska fundacja, której misją jest codzienne ratowanie zwierząt, niezależnie od gatunku, oraz edukacja na tematy takie, jak prawa zwierząt oraz ich odpowiednie, godne traktowanie. Fundacja wspiera działania organizacji z Białorusi oraz Ukrainy, prowadzi warsztaty i spotkania edukacyjne, a oprócz walki o godny los zwierząt, zachęca również do przejścia na dietę opartą o produkty pochodzenia roślinnego. Członkowie organizacji Czarna Owca Pana Kota stworzyli wspólnie komiksy, książki, publikacje oraz dokumenty dotyczące praw zwierząt w Polsce, ich ochrony i odpowiedniej opieki. Ponadto, wraz z wrocławską EkoStrażą, przeprowadzili oni badanie monitorujące polski system prawny, aby ocenić, jak wdrażane są ustawy o ochronie zwierząt.

Fundacja Serce dla Zwierząt – Warszawa

Warszawska Fundacja Serce dla Zwierząt to następna organizacja, która funkcjonuje, aby zwierzętom żyło się lepiej. Jej najważniejszym celem jest niesienie pomocy tym cierpiącym i bezpańskim oraz ochrona praw wszystkich innych zwierząt, w Polsce i na świecie. Fundacja propaguje również walkę ze zjawiskiem bezdomności wśród zwierząt i zachęca do adopcji porzuconych futrzastych przyjaciół. Istnieje możliwość zostania wirtualnym opiekunem kotów lub psów, znajdujących się pod opieką fundacji . Organizacja charytatywna funkcjonuje dzięki wsparciu Darczyńców o równie wielkich sercach. W 2020 roku realizowała ona zadanie publiczne „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt”.

Fundacja Bahati – Poznań

Fundacja dla zwierząt Bahati, działająca na terenie Poznania, założona została z inicjatywy weterynarzy. Działaczy fundacji łączy przede wszystkim zaangażowanie w ochronę zwierząt oraz ich praw. Organizacja współpracuje z instytucjami państwowymi, odpowiednimi służbami i innymi fundacjami działającymi na rzecz zwierzęcych przyjaciół. Wolontariusze fundacji sami są opiekunami adoptowanych psów czy kotów, prowadzą domy tymczasowe – Psie Azyle – i zachęcają do tego innych, dając im możliwość adopcji. Celem Bahati jest również interweniowanie w sytuacjach znęcania się nad zwierzętami, leczenie tych chorych i zaniedbanych oraz otoczenie ich stałą opieką. Fundacja chce edukować społeczeństwo i zmierza do realizacji programu kastracji, aby zmniejszać populację zwierząt bezdomnych i niechcianych w polskich gospodarstwach. Członkowie fundacji biorą udział w różnego rodzaju akcjach oraz imprezach charytatywnych, aby mówić o ochronie zwierząt na jak największą skalę.

mężczyzna z psami w lesie

Fundacja WWF

Fundacja WWF z pewnością jest nam wszystkim bardzo dobrze znana. To organizacja o charakterze międzynarodowym, która już od 1961 roku działa na rzecz ochrony przyrody i pomocy zwierzętom na całym świecie – zwłaszcza najbardziej zagrożonym gatunkom. Jej misją jest stworzenie takiego świata, w którym przyroda i ludzie będą stanowić jedność. Fundacja promuje edukację i gromadzi środki, mające na celu ochronę natury oraz ocalenie zwierząt zagrożonych wyginięciem. Jej polski oddział skupia się przede wszystkim na ochronie fok szarych i morświnów żyjących w Morzu Bałtyckim, a także drapieżników, takich jak niedźwiedzie, rysie czy wilki zamieszkujące nasze lasy. Fundacja WWF współpracuje z mediami i znanymi osobistościami, dzięki czemu ma szansę dotrzeć do dużej społeczności, mogącej wspólnie wspierać zagrożone zwierzęta i cały świat przyrody – w Polsce oraz krajach zagranicznych.

Los zwierząt zależy w dużej mierze od nas i naszego zaangażowania w ich sprawę. Samym wsparciem finansowym dla fundacji możemy zdziałać bardzo dużo, a jeśli dodatkowo mamy możliwość zostania wolontariuszem lub adoptować porzucone zwierzę, dajemy od siebie jeszcze więcej. Założenie własnej zbiórki również jest niezwykle proste, a może uratować zdrowie lub nawet życie naszych futrzanych przyjaciół, którzy potrzebują pomocy człowieka po tym, jak skrzywdził je inny człowiek. Mówi się, że daną osobę można poznać po tym, w jaki sposób traktuje zwierzęta. Bądźmy więc dla nich tak samo dobrzy, jak dobrzy jesteśmy dla ludzi – a one odwdzięczą się nam swoją miłością, obecnością… a czasem i uroczym mruczeniem.