Crowdfunding jako nowoczesne narzędzie wsparcia kultury

Crowdfunding jako nowoczesne narzędzie wsparcia kultury

Crowdfunding z roku na rok staje się coraz bardziej popularny. Jest on wykorzystywany nie tylko w celu wsparcia osób potrzebujących, ale również w celu finansowania projektów i wydarzeń kulturalnych. Ta forma gromadzenia funduszy pozwala realizować nowe, ważne dla społeczeństwa projekty, za pośrednictwem Internetu.

Crowdfunding a finansowanie projektów kulturalnych

Wydarzenia kulturalne w Polsce i na świecie bardzo często odbywają się głównie dzięki crowdfundingowi. Metoda ta pozwala uniknąć niepotrzebnych, długich procedur, związanych z finansowaniem państwowym. Internetowa zbiórka pieniędzy założona w celu realizacji konkretnego projektu to znacznie łatwiejsza forma pozyskania funduszy. Jest ona też dużo szybsza! Jeśli wokół danego projektu zgromadzi się duża społeczność, potrzebną sumę można zebrać nawet w kilka dni. Dużo zależy także od prawidłowej promocji zbiórki i samego projektu czy wydarzenia. Crowdfunding przyniósł dziedzinie kultury wiele dobrego podczas najtrudniejszych miesięcy pandemii. W tym okresie została zrealizowana pierwsza w Polsce inwestycja związana z filmem fabularnym – wyłącznie dzięki finansowaniu społecznościowemu. Pomoc otrzymało również wielu artystów, którzy stracili możliwość rozwoju na scenie czy podczas wystaw. Crowdfunding wiąże się z niewielkim nakładem finansowym. W sieci funkcjonują serwisy crowdfundingowe przeznaczone stricte do wsparcia kultury, można jednak śmiało korzystać z ogólnych portali zbiórkowych. Zbiórki mają pomagać głównie podmiotom mającym ograniczony dostęp do innych form finansowania. Projekty kulturalne, na rzecz których uruchamiane są zbiórki, muszą być w 100% zgodne z prawem. Powinny one również dawać społeczeństwu pewną wartość. Co ważne, zbiórki na rzecz wydarzeń i projektów kulturalnych nie tylko pozwalają zdobyć Darczyńców. Artyści docierają w ten sposób do osób, które dają im wskazówki i opinie nt. danego przedsięwzięcia. Pozwala to jeszcze lepiej dopracować wydarzenie czy projekt.

Film – finansowanie nowych projekcji

Jedną z najczęściej finansowanych przez społeczeństwo dziedzin kultury jest film. W serwisach crowdfundingowych znajdziemy zbiórki m.in. na realizację filmów dokumentalnych na trudne dla społeczeństwa tematy. W Polsce głośno było także o wydanym dzięki crowdfundingowi filmie „Łowcy miodu”. Projekt zakończył się sukcesem, gdyż jego twórcy od początku zwracali się głównie do miłośników pszczelarstwa. Skoncentrowanie na prawidłowej grupie docelowej miało bardzo duży wpływ na ilość zebranych środków. Wydarzenia kulturalne finansowane przez społeczeństwo muszą już na pierwszych etapach zbiórki docierać do osób, które interesują się danym tematem. Jeśli są one promowane w społeczności, która ma zupełnie inne upodobania, zbiórka nie jest w stanie odnieść takiego sukcesu.

praca na planie filmowym

Muzyka – koncerty i festiwale

Dzięki crowdfundingowi finansowanych jest także wiele koncertów, festiwali i wydarzeń muzycznych, promujących kulturę oraz sztukę. Internetowa zbiórka pieniędzy jest ratunkiem w przypadku niewystarczającej ilości funduszy. Jeżeli twórcy grozi niezrealizowanie planowanego przedsięwzięcia, często to jedyna możliwość jego finalizacji. Wiele festiwali połączonych z rodzinnymi piknikami, loteriami i występami odbywa się co roku właśnie dzięki zbiórkom. Przykładowo, w 2021 roku prowadzono zbiórkę na Festiwal Prapremier organizowany w Bydgoszczy już od 20 lat. Jest to jeden z najważniejszych polskich festiwali teatralnych, na którym spektakle pokazują nie tylko polscy, ale i zagraniczni artyści. W minionym roku fundusze zbierano również na 7. edycję Festiwalu im. Zygmunta Haupta. To wydarzenie organizowane co roku w mieście Gorlice – w 2021 nie otrzymało ono finansowania. Zbiórka była jedyną możliwością na jego realizację. Dzięki crowdfundingowi udało się zorganizować także festiwal literacki Patrząc na Wschód w Budzie Ruskiej. Jak widać, to naprawdę możliwe, aby wydarzenia kulturalne odbywały się dzięki samym darowiznom!

mężczyzna, nagrywający muzykę

Teatr – pomoc dla niewielkich teatrów

Wiele teatrów z mniejszych miejscowości korzysta z finansowania społecznościowego. Ich założyciele nie mają dużych możliwości dotarcia do innych źródeł finansowania. Jest to więc dla nich bardzo dobra opcja, dająca szansę na rozwój. Zbiórki w sieci zakładane są zazwyczaj w przypadku trudnej sytuacji finansowej. Dzięki nim finansowane są głównie spektakle i wyjazdy. Środki zebrane podczas akcji pozwalają również na zakup kostiumów czy rekwizytów. Wykorzystywane są one także na remont budynków teatru. Zbiórki są pomocne zwłaszcza w przypadku nagłych, nieprzewidzianych uszkodzeń. W tak trudnym okresie, jakim jest pandemia, polskie teatry tłumnie prosiły Darczyńców o wsparcie. Bez ich pomocy wiele grup teatralnych musiałoby zakończyć swoją działalność.

Literatura – zbiórki na rzecz księgarni, bibliotek i książek

Kwoty związane ze współpracą z wydawnictwem i wydaniem książki są często bardzo wysokie. Z tego powodu wielu początkujących autorów, mających szansę na sukces, rezygnuje z pokazania swojego dzieła światu. Crowdfunding stanowi w tym przypadku duże narzędzie wsparcia. W sieci pojawia się coraz więcej zbiórek na pomoc w wydaniu pierwszej książki. Ponadto, finansowanie społecznościowe pomaga ratować księgarnie oraz biblioteki. Nierzadko są to miejsca, które funkcjonują w danym mieście od wielu lat, lecz z powodu trudnej sytuacji finansowej muszą zostać zamknięte. Internetowa zbiórka pieniędzy może dotrzeć do wielu Wspierających – musi jednak zostać odpowiednio wypromowana. Oprócz udostępniania akcji w mediach społecznościowych, nie należy zapominać o promowaniu jej w danym mieście. Sympatycy księgarni czy biblioteki, widząc plakat mówiący o zbiórce, zazwyczaj decydują się pomóc! Dzięki crowdfundingowi przetrwało już wiele miejsc w Polsce, wypełnionych miłością do literatury.

mężczyzna szukający książki w bibliotece

Nie od dziś wiemy, z iloma zaletami wiąże się crowdfunding. Mogliśmy jednak kojarzyć go wyłącznie z pomocą osobom chorym i potrzebującym. Okazuje się, że finansowanie społecznościowe to doskonałe nowoczesne narzędzie wsparcia kultury. Zbiórki na wydarzenia kulturalne, na rzecz teatru czy literatury organizowane są na całym świecie. Warto wspierać tego rodzaju inicjatywy. Kultura rozwija naszą sferę emocjonalną oraz osobowość, uwrażliwia nas i inspiruje. Każdy człowiek w głębi duszy ma potrzebę otaczania się nią! Okazując wsparcie artystom, dajemy więc coś dobrego także sobie samym.