"Zrób krok a pojawi się droga" - Stowarzyszenie Twoje Miejsce

"Zrób krok a pojawi się droga" - Stowarzyszenie Twoje Miejsce

Stowarzyszenie Twoje Miejsce działa w Warszawie od 2021 roku. Jej założyciele i członkowie zdążyli pomóc wielu dzieciom i dorosłym. Organizacja jest bezpieczną przystanią dla osób potrzebujących wsparcia emocjonalnego i społecznego.

Stowarzyszenie dla dzieci i dorosłych

Każdego dnia mijamy dziesiątki ludzi, którzy potrzebują pomocy w różnych aspektach życia. Niestety, często nie wiedzą, gdzie mogą jej szukać. Zdarza się również, że system edukacji i opieki zdrowotnej nie jest wystarczający. Prezes Stowarzyszenia Twoje Miejsce – Magdalena Wojciechowska – i jej przyjaciele spotykają takich ludzi codziennie.

„Przez ponad dekadę swojej pracy terapeutycznej obserwowałam, jak wokół mnie rośnie liczba osób potrzebujących wsparcia. Pod koniec 2020 roku zaczęliśmy myśleć, w którym kierunku skierować swoje kroki, by pomóc takim osobom.”

– mówi.

Z powodu rosnącej ilości osób potrzebujących, zrodził się pomysł stworzenia przestrzeni dla dzieci i dorosłych. Miało to być miejsce pełne ciepła oraz wsparcia. Niewiele później – 1 marca 2021 – Stowarzyszenie Twoje Miejsce rozpoczęło swoją działalność. Założyciele i członkowie organizacji to specjaliści z różnych dziedzin – m.in. psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele czy logopedzi. Jak mówi Magdalena Wojciechowska, stowarzyszenie stale się rozwija. Nie brakuje również ciekawych pomysłów i planów na przyszłość. Rozwój organizacji możliwy jest głównie dzięki darowiznom ze zbiórek oraz aukcji charytatywnych.

Pomoc potrzebującym w Warszawie

Główną misją założycieli Stowarzyszenia Twoje Miejsce jest pomoc dzieciom i dorosłym z różnymi potrzebami. Wśród podopiecznych są zarówno osoby pełnosprawne, jak i te z niepełnosprawnościami. Organizacja prowadzi działalność poradniczą, edukacyjną, terapeutyczną i profilaktyczną. Celem stowarzyszenia jest również upowszechnianie kultury fizycznej, która sprzyja rozwojowi kompetencji i potencjału podopiecznych. Pod skrzydłami Twojego Miejsca znajdują się uczniowie i rodzice, którym ze względu na sytuację życiową brakuje wsparcia. Mowa zarówno o wsparciu emocjonalnym, jak i społecznym. Dzieci potrzebują najczęściej pomocy pedagoga, dorośli – psychologa. Członkowie organizacji angażują więc zasoby osobowe oraz swój wolny czas. Na rzecz potrzebujących działają oni całkowicie pro bono.

„Do działania mobilizują nas codzienne sytuacje i osoby, które do nas trafiają. Obserwujemy i reagujemy. Czasem jest to krótkie działanie, czasem trwa długo, ale staramy się angażować całe nasze siły.”

Działania Stowarzyszenia Twoje Miejsce pomagają dzieciom i ich rodzinom zwiększyć ich codzienną aktywność. Misją organizacji jest także pomoc podopiecznym z Warszawy w integracji społecznej oraz zawodowej.

wolontariusze stowarzyszenia Twoje Miejsce

Warsztaty dla dzieci i dorosłych

Jednym z działań Stowarzyszenia Twoje Miejsce jest organizacja różnego rodzaju warsztatów. Są one kierowane zarówno do potrzebujących dzieci, jak i osób dorosłych. Ciekawym pomysłem okazały się być warsztaty origami, prowadzone przez zaprzyjaźnioną pasjonatkę. Ponadto, organizacja prowadzi warsztaty kreatywno-manualne dla podopiecznych w każdym wieku. Wielu z nich cierpi na rożnego rodzaju lęki społeczne. Takie zajęcia mają za zadanie przełamywać te lęki i uczyć podopiecznych życia z innymi osobami. Stowarzyszenie prowadzi również szkolenia oraz zajęcia wspierające dla rodziców i seniorów. Jej członków można spotkać też na piknikach rodzinnych i rozmaitych eventach. Tam poznają oni osoby, szukające wsparcia i tym samym przyszłych podopiecznych Stowarzyszenia.

warsztaty dla dzieci i dorosłych

Działalność terapeutyczna i profilaktyczna

Wielu podopiecznych Stowarzyszenia Twoje Miejsce to osoby o smutnych historiach. Członkowie organizacji chcą poprawić jakość ich życia i na nowo przywrócić uśmiech na ich twarzach.

„Chłopiec uzależniony od Internetu z trudną sytuacją rodzinną, dziecko z traumą spowodowaną nagłą śmiercią jednego z rodziców, młody człowiek po udarze, który od nowa uczy się komunikacji… To chyba jedne z trudniejszych spraw, które przyszło nam rozwiązać.”

– przyznała Magdalena Wojciechowska.

Działacze stowarzyszenia wykonują specjalistyczne diagnozy i wypracowują programy terapeutyczne dostosowane do konkretnych osób. Dzieci i młodzież ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi otrzymują w Twoim Miejscu pomoc w nauce. Organizacja prowadzi również poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne w Warszawie. Jej członkowie dążą do tego, aby podopieczni potrafili samodzielnie radzić sobie z problemami – rodzinnymi, emocjonalnymi czy społecznymi. Każda z otoczonych opieką osób posiada inne życiowe potrzeby. Działacze stowarzyszenia ukierunkowują je także na budowanie relacji, opartych na zaufaniu i rozwoju.

Wsparcie dla dzieci z Ukrainy

Obecnie organizacja poszerzyła swoją działalność także o pomoc dzieciom z Ukrainy. Dla najmłodszych, którzy nie znają języka i trafiły do nowego systemu edukacji, ten czas może być wyjątkowo trudny. Muszą oni jednak nauczyć się funkcjonować w zupełnie obcym miejscu, wśród obcojęzycznych rówieśników. Głównym celem jest pomoc dzieciom w adaptacji w nowych warunkach i środowisku. Stowarzyszenie pomaga im uporać się z wydarzeniami z ich kraju i lepiej je zrozumieć.

warsztaty

Stowarzyszenie Twoje Miejsce tworzy bezpieczną przestrzeń dla wszystkich, którzy jej potrzebują. Jego członkowie wierzą, że w przyszłości podopieczni sami zaangażują się w pomoc innym. Organizacja funkcjonuje głównie dzięki Darczyńcom. Każdy może wesprzeć uruchomione na portalu Pomoc.pl zbiórki. Dużą pomocą okaże się również założenie własnej akcji na rzecz Stowarzyszenia. Dzięki pomocy materialnej Wspierających, dzieci i dorośli codziennie otrzymują, potrzebną im pomoc oraz zrozumienie w dążeniu do szczęśliwego życia.