Gdzie znaleźć pomoc finansową podczas koronawirusa

Gdzie znaleźć pomoc finansową podczas koronawirusa

Pandemia COVID-19 przyniosła duże zmiany w życiu większości ludzi na całym świecie. Konieczność zamknięcia wielu biznesów, nagłe zmiany pracy, a nawet utrata zatrudnienia – wszystko to spowodowało, że wielu z nas zaczęło obawiać się o swoje finanse. Jak radzić sobie z trudniejszą sytuacją materialną wywołaną koronawirusem i gdzie szukać wsparcia?

Świadczenie postojowe z powodu COVID-19

Wszyscy, którzy z powodu pandemii koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji związanej z pracą, mogą ubiegać się o tzw. świadczenie postojowe. Warunkiem jest wykonywanie umów cywilnoprawnych – umowy zlecenia, agencyjnej lub o dzieło – przed 1 kwietnia 2020 roku. Jeżeli podpisana umowa nie doszła ostatecznie do skutku w związku z COVID-19, pracownikom przysługuje prawo do świadczenia. Jego wysokość wynosi 2080 złotych, a żeby je otrzymać, należy złożyć w ZUS-ie wniosek oraz kopię umowy. W przypadku kilku umów istnieje możliwość złożenia kilku wniosków dotyczących każdej z osobna. Ważne, aby dostarczyć również oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym z innych tytułów niż umowa.

Pomoc na portalu zbiórkowym

Miejscem, które może znacząco pomóc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, jest portal zbiórkowy. Wszystkie tego typu serwisy stworzone są właśnie po to, by nieść wsparcie finansowe w podobnych sytuacjach. W przypadku utraty dochodu z powodu pandemii koronawirusa, kiedy rachunki oraz bieżące sprawy życia codziennego są trudne do opłacenia, warto zdecydować się właśnie na uruchomienie zbiórki. Może ona pomóc nam wyjść obronną ręką z trudnej sytuacji finansowej. Ludzi dobrego serca nie brakuje. Z pewnością ktoś zechce okazać wsparcie, wpłacając swój datek. W nowej rzeczywistości i tym ciężkim dla wszystkich czasie musimy pomagać sobie nawzajem.

Wakacje kredytowe

Okres pandemii spowodował, że banki stworzyły specjalną ofertę wakacji kredytowych z powodu koronawirusa. Oznaczają one możliwość odroczenia spłacanego kredytu lub pożyczki na pewien czas. Decydując się na kredyt, nikt nie mógł spodziewać się pandemii oraz skutków, które przyniesie – zwłaszcza tych w postaci problemów z zatrudnieniem i finansami. W takiej sytuacji skorzystanie z wakacji kredytowych wydaje się być bardzo pomocną możliwością i decyduje się na nie coraz większa ilość kredytobiorców. W zależności od banku wakacje kredytowe mogą dotyczyć odroczenia raty kapitałowej lub raty kapitałowej wraz z ratą odsetkową. Klient może złożyć w banku wniosek, informujący o zawieszeniu spłacania kredytu. Spłatę można zawiesić na okres trzech miesięcy, podczas których nie nalicza się żadnych odsetek, a okres kredytowania zostaje automatycznie przedłużony o czas zawieszenia. Jeśli czujesz, że spłata kredytu sprawia Ci kłopot, skontaktuj się ze swoim bankiem w celu omówienia możliwości pomocy.

Zawieszenie pożyczki studenckiej

Kilka tysięcy studentów w całym kraju, od lat korzysta z tzw. pożyczki studenckiej, która znacząco ułatwia uiszczanie opłat za mieszkanie czy codzienne zakupy. Pozwala ona uzyskać nisko oprocentowane zobowiązanie, a jej spłata zaczyna się dopiero dwa lata po ukończeniu nauki. W ostatnim roku, z powodu pandemii koronawirusa, spłacanie takiego kredytu dla wielu młodych ludzi okazało się być problematyczne. Podobnie jak w przypadku wakacji kredytowych dotyczących kredytów hipotecznych, samochodowych czy gotówkowych, banki wprowadziły więc możliwość zawieszenia spłaty pożyczki studenckiej. Co więcej, kredytobiorcy mogą składać także wnioski o zmniejszenie raty o 20 procent miesięcznego dochodu. Podczas zawieszenia kredytu studenckiego, nie trzeba spłacać ani odsetek, ani kapitału. Dokumentem niezbędnym do pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest legitymacja studencka.

Nowe przepisy dot. dostaw energii

W związku obecną sytuacją w kraju zmianom uległy przepisy dotyczące wstrzymań dostaw gazu i energii podczas pandemii COVID-19. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dostarczaniem energii elektrycznej lub dystrybucją paliw gazowych, nie mogą wstrzymywać już swoich dostaw. Jeżeli więc z powodu trudnej sytuacji materialnej nie jesteś w stanie opłacić gazu lub prądu, zwróć się do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu ustalenia szczegółów. To bardzo duże udogodnienie dla wielu Polaków, którzy z powodu koronawirusa stracili źródło dochodu i obawiają się o podstawy, takie jak ciepła woda czy prąd.

Dodatek do czynszu z tarczy antykryzysowej

W ramach wsparcia finansowego dla najemców i podnajemców mieszkań, którzy utracili pracę lub źródło dochodu w wyniku pandemii, rząd postanowił przyznać im dopłatę do czynszu. Osoby potrzebujące pomocy, mogły złożyć w swojej gminie wniosek o dopłatę na okres sześciu miesięcy. Wynosił on 75 procent opłacanego przez nich czynszu, jednak nie mogło być to więcej niż 1500 złotych. Dopłata finansowana była w całości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zasiłek okresowy

Kolejną formą pomocy finansowej dla osób dotkniętych skutkami pandemii, jest zasiłek okresowy. Mogą starać się o niego wszyscy, którzy znaleźli się w trudniejszej sytuacji finansowej, spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością oraz bezrobociem. Ostateczna kwota zasiłku zależny głównie od materialnej sytuacji osoby wnioskującej. Podczas składania wniosku, musi jednak istnieć możliwość, że w krótkim czasie wnioskodawca otrzyma uprawnienia do dopłat, z innych źródeł zabezpieczenia społecznego.

Pomoc żywnościowa

W obecnej sytuacji problemem może okazać się nawet zakup pożywienia – zwłaszcza tego zdrowego i pełnego wartości odżywczych. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa nie oferuje bezpośredniego wsparcia finansowego, jednak poprzez ofiarowanie odżywczych posiłków i produktów żywnościowych, może znacząco pomóc w gorszej sytuacji materialnej. Podwyższono do 220 procent kryterium dochodowe, według którego udzielana jest pomoc. Rozprowadzaniem żywności do najbardziej potrzebujących osób zajmują się organizacje partnerskie – zarówno regionalne i lokalne, jak i te ogólnopolskie, czyli Caritas, Federacja Polskich Banków Żywności czy PCK.

Świadczenie chorobowe od pracodawcy

Jeżeli zachorowałeś na koronawirusa, przez co nie miałeś możliwości pracować, możesz ubiegać się o specjalne świadczenie od pracodawcy. Do wypłaty środków potrzebna jest informacja z systemu o izolacji domowej bądź kwarantannie – znajduje się ona w panelu Płatnika ZUS. Osoby skierowane na izolację lub kwarantannę, nie muszą przynosić do miejsca pracy zwolnienia lekarskiego. Należy jednak poinformować o powodzie nieobecności, nawet za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu. Jeśli w zakładce Kwarantanna, izolacja domowa, nie widnieją potrzebne dane, maksymalnie 3 dni po zakończeniu kwarantanny możesz złożyć pisemne oświadczenie płatnikowi składek.

Większy limit zwolnienia w PIT

Inną formą pomocy finansowej w trakcie pandemii koronawirusa, są ulgi podatkowe w ramach tarczy antykryzysowej. Pomoc ta skierowana jest do pracowników, którzy otrzymują świadczenia finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Mogą oni uzyskać wyższą kwotę zwolnioną od podatku dochodowego – w przypadku, kiedy w 2020 oraz 2021 roku otrzymali świadczenia pieniężne i rzeczowe, w całości finansowane z funduszu socjalnego. Świadczenia rzeczowe w tym okresie nie mogły jednak dotyczyć talonów, bonów i wszelkiego rodzaju znaków, możliwych do wymiany na usługi oraz towary.


Obecny okres dla wielu z nas nie jest łatwy, jednak wierzymy, że przed nami są już tylko lepsze dni. Trudna sytuacja materialna pewnego dnia ulegnie zmianie, jednak jeżeli doskwiera, warto skorzystać z form doraźnej pomocy. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wsparcia w opłaceniu rachunków, czy zaskoczyły Cię niespodziewane wydatki związane z COVID-19 i leczeniem, portale zbiórkowe to duża szansa na pomoc finansową. Jeśli trudno jest Ci prosić o pomoc, pomyśl, że każdy może znaleźć się w takiej sytuacji niemal w każdej chwili – a wtedy to Ty pomożesz mu!