Dlaczego transparentność zbiórki ma znaczenie?

Dlaczego transparentność zbiórki ma znaczenie?

Mnóstwo osób z różnych pobudek myśli o założeniu zbiórki internetowej. Niektórym zależy na zdobyciu środków na leczenie swoje lub bliskiej osoby. Ktoś inny potrzebuje wsparcia finansowego w odbudowie mieszkania po zalaniu. Znajdą się też tacy, którzy próbują w ten sposób zrealizować swoje marzenia o podróżach lub urzeczywistnić rokujący projekt biznesowy. Niezależnie od celu, prywatna zbiórka pieniędzy to doskonały sposób na zrealizowanie go.

Anonimowe zbiórki - czy mają sens?

Wiele osób, mimo chęci, nigdy nie decyduje się na uruchomienie zbiórki. Najczęstszym tego powodem jest strach przed oceną z zewnątrz. Zakładając anonimową zbiórkę nie muszą obawiać się negatywnych komentarzy pod swoim adresem. Zbiórkę dla nich może też założyć ktoś inny. Dodawanie zdjęć i posługiwanie się nazwiskiem osoby, która jest beneficjentem zebranych funduszy nie jest wówczas konieczne. Każdy portal zbiórkowy ma oczywiście swój wewnętrzny regulamin, natomiast niektóre z nich dają możliwość zakładania zbiórek przynajmniej częściowo anonimowych. Tylko czy ma to sens? Anonimowość zbiorki na pewno nie wpłynie na wzrost zaufania odbiorcy... Należy też pamiętać, że korzystanie ze środków zgromadzonych na subkoncie zbiórki jest powiązane z weryfikacją konta organizatora. Oznacza to, że osoba, decydująca się na założenie zbiórki na siebie lub bliską osobę musi podać swoje dane, będące spójne z tymi przypisanymi do podanego konta bankowego. Pozwala to uniknąć oszustw finansowych. Nie mniej jednak samo założenie zbiórki jest dopiero początkiem całego procesu pozyskiwania funduszy. To, czy ktokolwiek wesprze ją wpłatą zależy przede wszystkim od zaufania, jakie wzbudzi w odbiorcy. Do tego jawność podstawowych informacji o beneficjencie zbiórki jest niezbędna! Anonimowa zbiórka niestety ma niewielkie rokowania na sukces.

Czym jest transparentność zbiórki?

To przedstawienie informacji, dzięki którym darczyńca może lepiej zorientować, się jakim celom służy zbiórka. Może zobaczyć działania podjęte przez osobę, która zarządza jej zawartością i ją publikuje.Jest to też wskazanie osoby, której dotyczy zbiórka pieniędzy. Jeżeli ktoś zakłada ją w swoim imieniu powinien zweryfikować konto swoimi danymi. Zdjęcia zawarte w zbiórce powinny przedstawiać jego osobę. Tworząc opis bardzo ważne jest, aby posługiwać się informacjami, które pomogą opowiedzieć daną historię. Należy wskazać więc kto potrzebuje pomocy i dlaczego jej potrzebuje. Jeżeli sytuacja dotyczy nagłego wypadku warto wskazać kiedy i gdzie miał on miejsce oraz opisać wszystko co dla odbiorcy mogłoby mieć znaczenie.  

Poniżej znajduje się przykładowy opis zbiórki, który pokazuje poprawne zastosowanie tych zasad:

przykładowa zbiórka

Każdy, kto zobaczy tak skonstruowaną zbiórkę będzie miał większe zaufanie do jej organizatora. W przypadku pozyskiwania środków na leczenie dużym plusem będzie dołączenie zdjęć dokumentacji medycznej pacjenta. Oczywiście należy zakryć dane typu nr dowodu osobistego, czy PESEL. Niekiedy wystarczy takie dokumenty wysłać bezpośrednio do przedstawiciela serwisu zbiórkowego i w opisie dopisać, że są one do wglądu odbiorcy.

Regulacje prawne

W momencie, kiedy Darczyńca dokonuje wpłaty na rzecz Organizatora zbiórki zostaje między nimi zawarta umowa darowizny pieniędzy. Darowizna natomiast jest regulowana przepisami prawa polskiego. W kwestii Organizatora pozostaje zapoznanie się z nimi i odprowadzenie ewentualnego podatku.  

Skoro darowizna jest czynnością prawną, podlegającą odpowiednim regulacjom, Organizator powinien przekazać potencjalnym Darczyńcom jak najwięcej informacji, dowodzących autentyczności, deklarowanego celu zbiórki. Dzięki temu nie tylko zwiększy swoje szanse na wzrost liczby wpłat, ale też uniknie niepotrzebnych podejrzeń o nieuczciwość, bądź oszustwo. Niestety, ale brak weryfikacji zbiórki, niewyraźne zdjęcie i chaotyczny, nierzeczowy opis mogą być powodem podejrzenia organizatora o nieuczciwość.

Szacunek do odbiorcy

Potencjalny darczyńca myśląc o wsparciu zbiórki chciałby mieć pewność, że jego pieniądze trafią w dobre ręce. Organizator powinien zatem zadbać, by potencjalny wpłacający nie miał wątpliwości co do jego uczciwości. Może to zrobić właśnie poprzez odpowiednią transparentność informacji zawartych w zbiórce. Brak odpowiednich treści w opisie może być odebrany przez czytelnika, jak lekceważenie go. Warto więc zastanowić się, czy nie lepiej poświęcić odrobinę więcej czasu na przygotowanie transparentnej i wyczerpującej temat zbiórki. To w końcu organizator zwraca się z prośbą o pomoc. Jego obowiązkiem i w jego interesie jest zadbać o jakość i czytelność tej prośby.

Transparentna zbiórka
Weryfikacja - potwierdź autentyczność swoich danych, tak by odbiorca miał
do Ciebie zaufanie
Awatar - wyraźne zdjęcie przedstawiające twarz organizatora zbiórki
Opis - konkretne informacje o celu zbiórki: miejsca, daty,
imiona i nazwiska
- opis historii beneficjenta zbiórki
- szczerość
Zdjęcia - profilowe + kilka zdjęć przeplatających opis, odnoszących się
do opisywanych sytuacji
- wyraźne i czytelne
- odpowiednio wykadrowane, tak by pokazać istotne elementy
- przedstawiające beneficjenta/tów zbiórki
Kwota - rzeczywista, potrzebna do realizacji celu
- najlepiej potwierdzona rachunkiem lub fakturą proformą
- można ją skorygować w razie potrzeby

Podsumowanie

Wiemy, że część organizatorów nie ma świadomości, jak ważna jest przejrzystość informacji podanych w zbiórce, dlatego zebraliśmy wszystkie wskazówki razem. Mamy nadzieję, że poniższe zestawienie będzie pomocne:

Stosując się do zasad transparentności diametralnie zwiększasz szanse na skuteczność swojej zbiórki. Pamiętaj, jeśli coś robisz, rób to dobrze!