Co to jest zbiórka publiczna? Wszystko, co warto wiedzieć!

Co to jest zbiórka publiczna? Wszystko, co warto wiedzieć!

Zbiórka publiczna to forma pozyskiwania środków finansowych na cele charytatywne, kulturalne, naukowe, oświatowe, sportowe lub inne cele społeczne. Jest to działalność, którą można prowadzić jedynie po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia.

Zbiórka publiczna zasady

Zbiórka publiczna podlega ściśle określonym zasadom, które mają na celu ochronę osób, które wpłacają pieniądze, a także zapewnienie transparentności i rzetelności przeprowadzanej akcji.

Osoba lub organizacja, która chce przeprowadzić zbiórkę publiczną, musi uzyskać pozwolenie od właściwego organu. Wniosek o pozwolenie na zbiórkę publiczną musi zawierać m.in. cel zbiórki, sposób jej przeprowadzenia, informacje o organizatorze i osobach, które będą uczestniczyć w przeprowadzeniu zbiórki.

Przeprowadzając zbiórkę publiczną, organizator musi przestrzegać szeregu zasad. Należy zapewnić przejrzystość i uczciwość przeprowadzanej akcji, a także zadbać o to, aby zebrane środki były wykorzystane zgodnie z celem zbiórki. Organizatorzy zbiórek publicznych mają obowiązek prowadzenia dokumentacji, w tym ewidencji darowizn i wpłat. Każda zebrana kwota musi zostać przeznaczona na określony cel zbiórki, który został podany w pozwoleniu na przeprowadzenie zbiórki.

Organizatorzy zbiórek publicznych mają obowiązek prowadzenia rozliczeń, czyli sporządzania sprawozdań z przeznaczenia zebranych środków oraz ich wydatkowania. Powinno ono zawierać szczegółowe informacje o zebranych środkach, kosztach związanych z przeprowadzeniem zbiórki oraz ich wykorzystaniu. Sprawozdanie powinno być przesłane do organu, który wydał pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki.

Pozwolenie na zbiórkę publiczną

Pozwolenie na zbiórkę publiczną wydaje wojewoda lub prezydent miasta, na którego obszarze zbiórka będzie przeprowadzana. Wniosek powinien być złożony co najmniej 30 dni przed planowanym terminem zbiórki. Po uzyskaniu pozwolenia organizator jest zobowiązany do publikacji informacji o zbiórce w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej.

Zbiórkę publiczną można zgłosić za pośrednictwem internetu poprzez stronę: zbiorki.gov.pl. Wystarczy wypełnić formularz a w nim wskazać nazwę zbiórki oraz komitetu (np. Zbiórka dla Amelki, komitet społeczny drużyna Amelki) i napisać, gdzie trafią środki ze zbiórki.

Zbiórka publiczna w internecie

Mimo że serwisy do zbierania pieniędzy online posługują się pojęciem zbiórka publiczna, to nie są to zbiórki publiczne w rozumieniu ustawy. Wynika to z tego, że podczas zbiórek internetowych pieniądze są wpłacane na konto bankowe. Nie jest więc to zbiórka w gotówce ani zbiórka rzeczy. Nie zmienia to jednak faktu, iż możesz wesprzeć tę samą inicjatywę na dwa sposoby: uruchamiając zbiórkę w internecie i równolegle zbiórkę publiczną w realu, np. przy okazji organizacji festynu, czy wydarzenia charytatywnego. Jest to świetny sposób, aby promować zbiórkę, uwiarygodnić ją i pozyskać dodatkowe wpłaty.

Pamiętaj!

Organizator zbiórki publicznej musi wyraźnie określić cel zbiórki oraz sposób jej przeprowadzenia. Zebrane środki powinny być przeznaczone wyłącznie na cel, dla którego zostały zebrane. W przypadku, gdy organizator nie przestrzega zasad zbiórki publicznej, może zostać ukarany grzywną lub pozbawiony prawa do przeprowadzania zbiórek publicznych.